Historien om Helseplattformen ligner på situasjonen til vulkanrammede Grindavik på Island. I det man begynner å håpe på at det hele er i ferd med å roe seg, kommer et nytt utbrudd.

Forskjellen er bare at ledelsen i Helse Midt-Norge mener at det er trygt å flytte inn på området, helt i strid med det de som jobber på bakken rapporterer tilbake.

Kanskje er det på tide å skaffe seg nye geologer?

I dag får styret i Helse Midt-Norge forelagt en statusrapport for utrulling av det nye journalsystemet Helseplattformen i Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag. Administrerende direktør tilrår at styret tar innføringsplanen til orientering.

Han slår fast at framdrifta for prosjektet overordnet går etter vedtatt plan.

Historien om Helseplattformen ligner på situasjonen til vulkanrammede Grindavik på Island

Helseplattformen skal altså innføres i Helse Møre og Romsdal som planlagt i slutten av april.

Ingen bør være i tvil om at det jobbes hardt av mange for at dette skal gå mest mulig smertefritt. Helseplattformen AS og leverandøren, Epic, retter feil. Opplæringen er i full gang ved sjukehusa i Møre og Romsdal. I tillegg etableres det smertelindring for problemer som uansett vil oppstå når et nytt, komplekst datasystem skal innføres.

Administrerende direktør har sine ord i behold. Dette er vedtatt plan.

Problemet er bare at vedtatt plan gang på gang har vist seg å feile.

I desember vedtok styret i Helse Møre og Romsdal å utsette innføringen på grunn av frykt for at den ville være en alvorlig trussel mot pasientsikkerheten. Uka etter ble de overkjørt av styret i Helse Midt-Norge. Forslag om å kunne dra i nødbremsa på et senere tidspunkt, ble resolutt banket ned.

Dette tidspunktet er nå, i dagens møte.

Så skulle man tro at dette ble gjort med overbevisning om at verden ville se helt annerledes ut nå enn den gjorde i desember. Det gjør den ikke. Verden ser ikke mye annerledes ut nå.

Administrerende direktør viser til at «det jobbes godt», at det er «god dialog» og «risikofaktoren vil bli lavere», men ikke på ett eneste punkt kan han garantere at den høye risikoen er eller vil bli borte.

Tvert imot har det dukket opp to nye alvorlige feil bare de siste par ukene. Flere avvik fra tidligere tilsyn ved St. Olavs Hospital er heller ennå ikke lukket.

Det er selvfølgelig lov å håpe at tre større software-oppdateringer før innføringen i Møre og Romsdal skal være magien som Helseplattformen trenger.

Det håpet bør alle som er opptatt av pasientsikkerhet og ansattes arbeidsvilkår dele. Men er håp et godt nok grunnlag når et styre skal bestemme om de skal be ansatte og pasienter flytte inn på toppen av en ulmende vulkan?