Styret i Helse Midt-Norge snakket om raushet, men endte opp med å ville vise fasthet. Nå blir Helseplattformen tredd ned over Helse Møre og Romsdal på tross for uroen for pasientsikkerheten hos dem som står pasientene nærmest.

I siste sving fjernet styret også «nødbremsa» som skulle gi ny vurdering i februar.

Nå er det innføring i april neste år som gjelder – nesten absolutt. Dette er en vanskelig sak for alle involverte. Den ble dessverre ikke enklere med dette vedtaket.

For en uke siden gjorde Helse Møre og Romsdal vedtak om å utsette innføringen av det nye journalsystemet, Helseplattformen. Det var heller ingen enkel beslutning.

En utsettelse får vidtrekkende konsekvenser. Regninga for utsettelsen vil kunne sette viktige investeringer i bygninger og nytt medisinskteknisk utstyr på vent.

Likevel valgte styret å la hensynet til pasientsikkerheten trumfe dette.

Styret i Helse Midt-Norge har et annet ansvar å ivareta. Der skal de vektlegge konsekvensene for hele foretaket. Som majoritetseier må de også legge vekt på konsekvensene for Helseplattformen AS og samhandlingen med kommuner og fastleger.

Helseplattformen er et viktig prosjekt som vil måtte gi betydelige forbedringer for både pasientsikkerhet, effektivitet og samhandling på sikt.

Det regionale styret må gjøre egne vurderinger, og har derfor både rett og mulighet til å komme til en annen konklusjon enn det lokale helseforetaket. Det bør imidlertid ikke skje fordi de er fanget av egne tidligere beslutninger og oppsatt milepæl-plan.

Milepæler er der for å vise veg, ikke for at man skal klamre seg til dem.

Avstanden mellom styrerommet i Helse Midt-Norge og den virkeligheten ansatte og ledelse ved St. Olavs hospital beskriver er stor. Det er nesten som man skulle tro at det er en propp i kommunikasjonen mellom de to nivåene. Det er det selvsagt ikke.

Vi velger derfor å tro at styret i Helse Midt-Norge har sterk tro på at problemene er ryddet av vegen før april neste år.

Men da burde de holde døra åpen for å trekke i nødbremsa om de ikke er det, slik også medlemmer i styret i Helse Møre og Romsdal ga uttrykk for. Adm. direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge la en slik nødbrems inn i sitt forslag til vedtak – en ny vurdering i februar.

Dette punktet fjernet flertallet i styret med et pennestrøk under henvisning til å vise «fasthet», «ledelse» og å la være å «sukre pillen» eller by inn til «omkamp». Om det er slike argumenter som skal vise raushet og bygge tillit, da er det ikke vanskelig å forstå at tilliten blir stadig mer tynnslitt.

Slikt snakk er ikke god ledelse, men reinspikka arroganse som bygger ned tillit.