Vårens tøffeste eventyr er i gang. Nå starter kampen om hvor mye mer enn 170.000 industriansatte skal få i lønnsvekst. Partene har tre uker på seg.

Aller øverst på kravlista til Fellesforbundet og YS-forbundet Parat står kravet om økt kjøpekraft.

Blir de ikke enige med motparten, Norsk Industri, kan Norge bli kastet ut i en storstreik.

Fellesforbundet la fram sine krav mandag formiddag. Litt senere på dagen var det Parat sin tur. Begge har utålmodige medlemmer i ryggen, og bak dem står en samlet fagbevegelse som føler seg skviset økonomisk gjennom harde kriseår.

For mens aksjeverdiene har tilført eierne på børs store verdier, har store lønnstakergrupper opplevd at inflasjonen har spist opp hele lønnsveksten – og for mange også mer enn det.

Fjorårets mellomoppgjør ble solgt inn som et historisk bra resultat av LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Det har hun blitt nødt til å bite i seg. Inflasjonen vokste mer enn ventet, og for arbeidsfolk flest endte det med reallønnsnedgang.

En så bitter pille er nok verken Følsvik eller andre ledere i fagbevegelsen villige til å svelge en gang til. Det vil bidra til å heve både lista for hvor kravet legges og terskelen for hva som blir akseptert. Et ytterligere press på forhandlerne kommer fra forbund i offentlig sektor.

Blant annet har lærernes og helseansattes organisasjoner signalisert at de vil ha mer i potten enn det som kommer i det såkalte frontfagsoppgjøret mellom Norsk Industri og deres motparter.

Ikke bare kan det ryste den frontfagsmodellen i sine grunnvoller, men det kan også øke streikefaren i offentlig sektor.

Forrige storstreik i offentlig sektor var det lærerne som sto for i 2022. Den pågikk i nær fire måneder fra sin spede begynnelse, før den ble stoppet av regjeringen med tvungen lønnsnemnd i slutten av september. I Rikslønnsnemnda endte lærerne opp med å få den avtalen de gikk til streik imot.

De to siste lærerstreikene har tappet Utdanningsforbundets streikekasse for 400 millioner.

Streikeviljen har imidlertid ikke blitt tappet, skal man tro det siste årets signaler. Og forbundet har en streikekasse som fortsatt svulmer med godt over milliarden.

– Det skal bli moro å komme i gang, uttalte fungerende adm. direktør i Norsk Industri, Knut E. Sunde, da han mottok kravene fra Fellesforbundet. Hvor moro det kan bli, får vi det første svaret på første arbeidsdag over påske. Da kommer det første varselet om hvem og hvor mange som kan bli tatt ut i streik.

Fra da har partene en uke på seg hos Riksmekleren.

Årets første streik kan være et faktum mandag 8. april.