Nå venter «alle» at vårens tarifforhandlinger skal gi et solid tilskudd på lønnskontoen. Ifølge Norges Bank venter både arbeidsgivere og arbeidstakere reallønnsvekst.

Ifølge sentralbankens forventningsundersøkelse får disse støtte fra økonomene som deltar i undersøkelsen.

Det er likevel nok sprik i forventningene til at det kan bli streik.

Norges Bank presenterte sin kvartalsvise undersøkelse torsdag morgen. Akkurat dette kvartalets undersøkelse kan det være god grunner til å studere ekstra nøye.

For nå kommer tallene og utspillene foran vårens tariffoppgjør tett som hagl.

Tallene er med på å bestemme partenes posisjoner foran forhandlingene. Selv om årets oppgjør ikke bare handler om lønn, er det klart at kravet om reallønnsvekst vil veie tyngst for arbeidstakerne nå.

Ifølge Norges Bank forventer arbeidstakernes organisasjoner at 2024 skal by på en årslønnsvekst på 5,4 prosent. Næringslivslederne og arbeidsgivernes organisasjoner tror den vil lande på 4,7, mens økonomenes vurdering på 5,0 prosent ligger mellom dette.

I det offentlige ønsker mange å sprenge frontfagsmodellens tak

Alle disse anslagene betyr trolig reallønnsvekst.

I alle fall om inflasjonsanslagene fra Norges Bank, SSB og Teknisk beregningsutvalg (TBU) slår til. TBU, som er partene i arbeidslivets «kalkulator», mener inflasjonen vil lande på 4,1 prosent i 2024.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik truer med stor streikevilje. Lederen for Fellesforbundet, Jørn Eggum, har en milliard klar i streikekassa. Og streikefaren er ikke over om Eggum og frontfagene skulle bli enig med Norsk Industri.

I det offentlige ønsker mange å sprenge frontfagsmodellens tak. Utdanningsforbundet har brukt 400 millioner på streik de siste to årene, men har fortsatt over en milliard streikeklare kroner på bok.

Dette kan bli en tøff vår og forsommer.

Norske lønnstakere har hatt lav reallønnsvekst i flere år. I fjor ble kjøpekraften redusert med 0,6 prosent. Skal de både ta igjen det tapte og få en vekst på minst snittet for de ti siste årene, må resultatet for oppgjøret bli på 5,4 prosent.

Pussig nok akkurat det samme som arbeidstakernes organisasjoner, ifølge Norges Bank forventer.

Til tross for «alle» tror på reallønnsvekst, er det altså solid rom for konflikt bare på lønn. At det er stort sprik i lønnsomhet mellom ulike bransjer gjør oppgjøret vanskeligere. LO vil på sin side kunne peke på at spriket mellom hva lønnstakerne og bedriftseierne sitter igjen med er enda større.

Verdien av aksjene på Oslo Børs steg med ni prosent i fjor, og oppkjøringen til lønnsoppgjøret krydres med nyheter om rekordutbytter.