Det Hurtigruten-eide selskapet, KVE Holding, overtar Kleven verft i Ulsteinvik, Kleven Maritime Contracting og Kleven Maritime Technology AS. Contracting er bemanningsselskapet Kleven bruker overfor de utenlandske arbeidstakerne og Kleven Maritime Technology er selskapet som står bak blant annet robotsveis-teknologien.

Hurtigruten-selskapet KVE-Holdning, sammen med flere banker, stiller til disposisjon 600 millioner kroner. Dette skal blant annet sikre byggingen av deres egne hurtigruteskip.

Samtidig overtar de eierskapet til kjerneteknologien i det som en gang var Kleven Maritime.

Kleven er blant verftene som er kommet lengst i utviklingen av robotsveising.

Erfaringen med bruken av denne teknologien er sannsynligvis noe av det meste verdifulle selskapet sitter på. Dette er nå hos de nye eierne, mens de gamle aksjonærene, med Åge Remøy og Kleven-familien i spissen, overtar Myklebust verft i Gursken.

Hurtigruten sier de er en langsiktig eier i Kleven. Vi håper det er løfte de står for.

Petter Stordalen erklærte med brask og bram i Ulsteinvik i september i fjor at han hadde evigheten som sitt perspektiv på sin investering.

Hans evighet varte mindre enn et år.

Nå er han ute.

For den maritime klyngen sin del er det uhyre viktig at en fikk på plass en refinansiering av Kleven.

Samtidig må vi erkjenne at det i stadig større grad er i styrerom langt utenfor vår region at beslutningene tas for den videre skjebnen til det maritime miljøet på Sunnmøre.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!