Kattevideoer har også en verdi, merkelig nok. Folk er villige til å bruke tid på slikt , og de som formidler dem, tjener store penger på det. Ikke er det ulovlig, og ikke er det umoralsk.

Kattevideoene er altså ikke problemet når selskapet Green Mountain får grønt lys for et kraftkrevende datalagringssenter for TikTok ved Hamar.

Likevel illustrerer dette godt et stadig vanskeligere dilemma: Hvem skal stå først i køa for å få tilgang til rimelig, fornybar kraft. I dag har vi ikke gode nok verktøy til å sortere i den køa.

Det må vi snares skaffe oss.

Mandag ble det klart at regjeringen har gitt datalagringsselskapet Green Mountain lov til å etablere et datasenter for TikTok i Hamar og Løten kommune. Det har utløst reaksjoner, både fra politisk hold og i næringslivet.

Det kan være høyst berettiget.

Vi må likevel holde oss for å dømme dette med en fisefin moralsk tommestokk. Det er ikke bare jernverk, aluminiumsprodusenter eller landbasert oppdrett som skaper verdier og arbeidsplasser. Det kan også katte- og dansevideoer gjøre.

Underholdningsindustrien er også en industri, selv om det ikke ryker ut av pipa på den. Et eksempel: Svensk spillindustri stod i 2022 for hele 4,1 prosent av den svenske tjenesteeksporten, omsatte for nær 60 milliarder og ga arbeid til rundt 8.000 i Sverige.

Det er også verdiskaping.

Vi kan godt diskutere hvor nyttig det er at folk bruker tida si på dataspill. Eller å lytte til musikk på Spotify. Eller strømme filmer og serier på Netflix eller HBO.Eller se på TV. Alt dette skaper enorme datamengder og krever mye energi til datalagring. Men det skaper også verdier og arbeidsplasser.

Omtrent som TikTok.

Når regjeringen har vurdert om Green Mountain skal få etablere sitt datalagringssenter, er det hensynet til nasjonal sikkerhet og vital digital infrastruktur som er lagt til grunn. Ikke om krafta heller skulle blitt brukt noe annet og viktigere eller som gir større verdiskaping.

Det mangler regjeringa lovhjemler til å gjøre.

Så dersom denne etableringa fører til at annen industri i regionen, slik som ammunisjonsprodusenten Nammo får problemer med å ekspandere, har ikke regjeringa hatt verktøy til å hindre dette.

Slike lovhjemler må vi skaffe oss. Nå er det den som kommer først i køa med et «modent prosjekt» som vinner kampen, uten en god vurdering av samfunnsnytte eller hva vi har mest behov for. Ikke hvilket formål som er mest «verdig».

Det må vi slutte med

Nettkapasitet er alt et knapphetsgode og innen tre til fire år vil Norge kunne ha underskudd på kraft i et normalår. Da må vi bli mer nøye med hvordan vi forvalter denne ressursen.