Etter en lang periode i motvind, ser boligmarkedet ut til å ha fått en svak bris i ryggen igjen. Boligprisene steg mer enn ventet i januar.

En normalisering av markedet er i sikte.

Ikke minst med tanke på bråbremsen i bygging av nye boliger, vil det være positivt. En normalisering betyr likevel ikke at alt vil være som det var før. Vi kan like gjerne forberede oss på «en ny normal».

Eiendom Norges januartall ble lagt fram mandag. Den viser en prisvekst på 3,4 prosent i januar, langt over det Eiendom Norge sjøl hadde spådd. Dette er faktisk også over snittet for de 20 foregående årene for denne måneden.

Boligmarkedet trosser altså den siste rentehevingen fra Norges Bank, fortsatt høye inflasjonstall og en usikker geopolitisk situasjon.

I alle fall foreløpig.

Folk sluttet ikke å ha behov for ny bolig da renta begynte å klatre for rundt to år siden. Usikkerheten dette skapte gjorde bare at boligkjøpere måtte ta en fot i bakken og utsette bolighandelen, ikke utsette den for evig og alltid.

Nå har vi kommet dit at vi ser ut til å være på rentetoppen.

Økonomien kjøles ned. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache varslet ved sist renteheving at styringsrenta trolig vil holde seg på 4,5 prosent en god stund framover. «En god stund» betyr fram til høsten neste år på sentralbankens klokke.

Samtidig er der trekk i økonomien – og i boligmarkedet, som tyder på at det kan lysne tidligere. Den svenske sentralbanken kom med nye signaler sist uke, og utelukker nå ikke at deres første rentenedsettelsen kan komme allerede før sommeren.

Den amerikanske sentralbanken holder på sin side fortsatt foten på bremsa, men selv om det drøyer litt vil de første kuttene trolig komme før sommeren.

For en alminnelig boligkjøper er signalene i sum nok til at usikkerheten er redusert, og flere kan begynne å klatre ned fra gjerdet.

Boligmarkedet har godt av en normalisering. Varer «byggestoppen» mye lenger nå, vil det kunne bli dramatisk både for bedrifter og ansatte i bransjen – og for boligmarkedet. En langvarig stopp vil gi stor boligmangel i pressområdene, med ny ubalanse i markedet og nytt prispress som resultat.

Noen ny bonanza kan vi ikke vente oss, verken for bransjen eller de som skal selge boliger. Alle de som håper på lottoavkastning i boligmarkedet vil forhåpentligvis måtte vente forgjeves.

Renta er fortsatt flere hakk over det vi har vent oss til de senere åra, og et nullrente-scenario er ikke i sikte. Det bør vi heller ikke ønske oss.

En stabil prisutvikling – som over tid er i takt med pris- og lønnsveksten, bør stå på ønskelista både for bransjen og for de som prøver å skaffe seg sin første bolig.