Rådmann Astrid Eidsvik er jordnær når hun anbefaler at Ålesund bibliotek inntil videre bør bli værende i dagens lokaler. På sikt er det nok fornuftig å flytte biblioteket i lokaler på gateplan og i nytt bygg på sørsida, i det som benevnes som Kulturhavna, men som foreløpig er et luftslott på papiret. Ålesund kommune står fortsatt på Robek-lista og er neppe i nærmeste framtid finansielt i stand til å løfte store utbyggingsplaner.

Hvem skal bygge alt dette, og har kommunen råd til å drifte det? Kjekt å ha, selvfølgelig!

Her kan du delta i debatten om byutvikling i Ålesund.

Sørsideplanen er neppe realistisk uten at private utbyggingsselskap, og da helst nasjonale, fatter interesse for planene. Foreløpig ser de ut til å ha nok med å skumme det lukrative markedet i storbyene. I Ålesund er det mye ledig kontorareal, men det er lov å håpe på både vekst og næringsutvikling som kan gjøre at de fylles opp, men det skjer neppe de nærmeste årene.

Slik sett kunne nok det ha noe for seg å flytte biblioteket til nybygget på Kremmergården, men da på en kortere kontakt enn 15 år. Men ved å bli værende der biblioteket er, sparer kommunen fire millioner i husleie årlig, og det er millioner som kommunen har bruk for andre steder.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Når biblioteket skal flytte til sørsida, må der være noe mer enn bare en videregående skole. Biblioteket må flytte inn i et attraktivt lærings- og kulturmiljø som trekker et mye bredere publikum enn bare skoleelever. De er viktige nok, men det blir for spinkelt. Prognosene sier at om 10 år vil Ålesund ha 55.000 innbyggere, og hvis kommunen blir en regionkommune, enda mer.

Det bør utgjøre en attraktiv region for både næringsutvikling og for eiendomsinvesteringer, og det vil være noe som sørsideplanen er helt avhengig av. Ålesunds økonomi er slik at det mest realistiske er det billigste alternativet, og det er å la biblioteket bli der det er i noen år til.

Hvor skal biblioteket ligge? Her kan du lese flere saker om byutvikling i Ålesund.