Fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak ber fylkespolitikerne om at de går ut av selskapet Hellesylt Turist- og Beredskapskai AS.

Hovdenak begrunner det blant annet med at fylkeskommunen må opptre slik at allmennheten har tillit til at forvaltninga er i samsvar med lov, og blir gjort på en samfunnstjenlig måte.

Hun viser til at fylkeskommunen av den grunn bør være varsom med å ha tette bindinger til enkeltaktører.

Dette skriver Hovdenak i innstillingen til samferdselsutvalget.

Vi mener fylkespolitikerne bør merke seg det fylkeskommunedirektøren her påpeker.

Gjennom årene har fylket gått inn i en rekke ulike aksjeselskap, dels i samarbeid med andre kommuner og dels i samarbeid med private aktører.

Hensikten har vært god. Som regel har begrunnelsen vært fylket sin rolle som regional utviklingsaktør.

Men dette kan være med å skape uheldige bindinger og habilitetskonflikter. Ved at fylket velger seg ut enkeltselskaper, og samarbeid med enkeltaktører, kommer en lett i en situasjon der noen får tilgang på fylkets sine penger og garantiordninger, og andre får det ikke.

Sunnmørsposten har gjennom en serie artikler satt søkelyset på selskapet Fylkeshuset AS og de uheldige sidene ved driften av det selskapet.

Vi har ikke grunnlag for å si at det er tilfelle i andre selskaper der fylkeskommunen er inne på eiersiden, men vi mener det er grunn til å gi honnør til fylkeskommunedirektøren som nå retter søkelyset mot denne problemstillingen.

Ett av problemene Hovdenak viser til settes på spissen allerede i samferdselsutvalget på tirsdag. Da skal fylkespolitikere avgjøre om Flakk Gruppens selskap Flakk Stark skal få løyve til å trafikkere strekningen Hellesylt- Geiranger med sine nybygde ferjer.

De samme politikerne som skal bestemme rammebetingelse selskapet Flakk Stark skal få, sitter sammen med Flakk Gruppen i et aksjeselskap som skal bygge ny ferjekai på Hellesylt.

Det er uryddig.

Opprettelsen av aksjeselskap der fylkeskommunen går inn på eiersiden skjer ofte i en kombinasjon av at en har politiske ambisjoner om å få til noe, samtidig som en innser at en ikke har budsjettmidler til det.

Så ender en opp med ulike typer spleiselag der en invitere kommuner og private inn for å få regnestykket til å gå opp.

I midten av oktober kommer det nye fylkestinget sammen. Vi mener tiden er inne for at fylkespolitikerne tar en prinsipiell debatt om denne typen løsninger og de bindingene det gir.

Det være seg aksjeselskap for kaiutbygginger eller aksjeselskaper som skal drive bærekraftshuber.

I disse dager er det mye fokus på tilliten til politikerne og det politiske systemet.

Fylket har på dette området en jobb å gjøre. Dette kan være en plass å starte.