Fagetater, ikke minst Statens vegvesen, blir uthengt som lobbyister, og beskyldt for å konstruere utredninger ut fra et ønsket svar. Til og med en profilert fylkespolitiker driver målbevisst en slik kampanje for å diskreditere fagetatenes arbeid.

Det påstås altså at de faglige utredningene er rigget slik at konklusjonen skal bli som bestilt. De faglige metodene er ikke valgt ut fra hva som teoretisk er mest korrekt, men ut fra hva som lettest gir ønsket konklusjon. Forutsetningene er ikke de som synes å være mest relevante for de angjeldende alternativene, men tilpasset det resultatet man helst vil ha.

Våre utdanningsinstitusjoner er dermed ikke annet enn opplæringsanstalter for korrupte byråkrater, og norske offentlige utredninger (NOU) fremstår kun som et spill for galleriet, som våre politikere aller helst bør overse.

Om dette stemmer, slik enkelte politikere synes å mene, så er det ikke rart at Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug uttalte på partiets landsmøte at Frp skal «stå opp mot ekspertene». I så fall bør Frp også satse på en kraftig oppgradering av etikkutdanningen ved norske høyskoler og universiteter. Politikerne bør selv gå foran med et godt eksempel, og innføre et obligatorisk kurs i etikk for alle stortingsrepresentantene.

Eller kanskje er det naivt å tro at slik etikkutdanning vil påvirke politikere som åpenbart målbevisst ønsker å bringe i vanry fagetater når deres konklusjoner ikke harmonerer med egne ønsker? Da blir det lettere å sanke stemmer og fyre opp under den misnøyen enkelte politikere baserer seg på.

En nylig og svært motvillig avgått amerikansk president benyttet seg av akkurat samme tvilsomme metoder.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!