Det starta med kaffi og te, sukker og mel, sirup og margarin. H.I. Giørtz har i over hundre år sørget for å sende matvarer utover i distriktet. Nå leverer vi alle slags matvarer til 130 butikker og 650 serveringssteder over hele Sunnmøre og Nordfjord. Vi skal levere i tide til din kjøpmann slik at du får kaffe til frokosten, frukt til matpakken og noe du kan lage middag av. Det betyr også at vi er storforbrukere av ferjer. Og i vår hverdag er ferjene en tidstjuv. Vi venter på ferja som er forsinka. Vi venter på neste ferje fordi den vi skulle ta var full. Vi venter og venter. Og det koster både tid og penger.

Les flere innlegg på smp.no!

Med hele vårt nettverk sørover på Sunnmøre og i Nordfjord vil Hafast gjøre hverdagen for oss lettere. Det blir enklere å planlegge transport og vi slipper ventetid. Det igjen vil gjøre det enklere for kjøpmannen på butikken og kokken på restauranten som venter på varene.

Men vi ser også nytten av å binde Sunnmøre tettere sammen i en større sammenheng. Hafast vil knytte ytre, søre Sunnmøre sammen med Ålesund-regionen. Det vil bygge en større og sterkere bo- og arbeidsmarkedsregion. Det igjen vil gjøre det enklere for folk å bo på Sunnmøre – og flytte til Sunnmøre. Og for både oss i H.I. Giørtz og for andre bedrifter vil det bety et større marked når vi skal knytte til oss nye medarbeidere.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Hafast og et mer sammenbygd Sunnmøre vil også bety vekst og utvikling for alle næringer. For Hafast sin del er det regnet ut at det verdiskapningen per arbeidstaker vil øke med 130.000 kroner. Bygging av Hafast i kombinasjon med Møreaksen vil etablere en effektiv transportakse gjennom en helt spesiell region for vekst og verdiskaping. Med Hafast og Møreaksen på plass vil det utløse fire milliarder kroner i ny verdiskaping hvert år. Det gjør denne strekningen til en av de mest lønnsomme på hele ferjefri-E39-prosjektet.

Ferja mellom Sulesund og Hareid er ikke bare en tidstjuv for næringslivet og privatpersoner, den setter også bom for videre utvikling av Sunnmøre.

Egil GiørtzH.I.Giørtz

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.