Det kan høres lite ut, men det er mye – og dette må slås hardt ned på.

De siste årene har mobbing blitt et større og mer krevende problem, til tross for handlingsplaner og gode intensjoner. Noe av årsaken kan være at bruken av sosiale medier har utviklet seg i en negativ retning. Det handler litt om at sosiale medier har utviklet seg til å bli en ren mobbearena for folk flest. På ulike steder som kommentarfelt, chatter, snaps og andre steder på nettet er de fremste arenaene for mobbing. Hvorfor? Jo, man tør å skrive og være mye tøffere i språket enn man ville ha vært ansikt til ansikt.

Det som kan starte som en spøk for noen, kan få fatale følger for andre. Det mangler dessverre ikke på eksempler hvor alt for unge mennesker ikke orker mer og velger den verste utveien.

Les flere innlegg på smp.no!

Frp mener at skoler som ikke tar mobbing på alvor, og ikke følger dette opp bør få strenge sanksjoner. Det skal være nulltoleranse for mobbing. Dersom skolene ikke følger opp dette, gjør man ikke jobben sin som skoleeier og lærer.

Vi må tørre å stille strengere krav til lærere og skoler for å slå ned på mobbing. Skolen må ha et bedre fokus rettet mot mobbing, og det må tas opp i hjemmet med foreldre. Det som ofte skjer er at det har blitt et litt tabubelagt tema hvor mange verger seg for å fortelle at de blir utsatt for mobbing. Det må fokuseres på forebygging av mobbing og hvordan man skal håndtere det. Lærere bør få en økt kompetanse om hvordan man skal håndtere og forebygge mobbing. I tillegg er det viktig at dette må være i fokus fra tidlig alder. Mobbing hører ikke hjemme på norske skoler, og vi må gjøre et grep for å bekjempe det.

Jeg har selv blitt mobbet, og kjent på følelsen av å bli utestengt, kalt stygge ting og ikke være god nok. Jeg opplevde den gang at verken rektorer eller lærere gjorde noe særlig for å sette en stopper for det. Det har siden blitt rettet et større fokus på mobbing, og sanksjoner mot mobberen.

Det er et kjent problem at barn og ungdom har fått nye plattformer for å plage andre på. Plattformer som voksne ikke bestandig henger med på. Det er en utfordring som den sosiale mediehverdagen byr på og som krever at skoleverket får ny digital kompetanse.

Et annet problem er nettopp at de sosiale mediene åpner for at voksne mennesker blir dårlige forbilder for sine barn.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Kommentarfelt flommer over med sjikaner, rasistiske utsagn, og rett og slett ufine kommentarer. Det er her barna først og fremst lærer. Voksne må stå fram som gode forbilder.

Voksne må ta mobbing på alvor, og det kommer fram i undersøkelsen at 16 prosent svarer at voksne visste om mobbingen, men ikke tok grep. Det er et for høyt tall mener jeg.

Så hvorfor har vi ikke et nasjonalt mobbeombud som har i oppgave å drive forebyggende arbeid som elever og foreldre kan søke råd og veiledning hos? Hvorfor er dette bare en ordning i Buskerud fylke, når det klart er et problem landet over? Her må politikerne ut på banen å jobbe for mobbeofrene. Kampen mot mobbing er langt ifra vunnet.

Silje Kristin SjåholmLeder Giske Frp

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.