Som Gunnar Herfjord også gir uttrykk for under Åpen linje, et slikt fritak er ikke bra.

I stedet for å legge hele børa på de som er bosatt i øst, burde man ha fått med flere i vest, helst alle, rettferdig eller ikke, i et interessefellesskap og god dugnadsånd til beste for regionens største by. Det blir lettere å akseptere de ekstra kostnadene når man vet at alle bidrar. Spesielt fordi finansieringsbehovet er så stort som det er.

Å jevne ut bompengebelastningen ved at flere bidrar, er uten tvil et rettferdighetstiltak. Og også et tiltak for å få flest mulig til å velge en hverdag uten bil, hvis man hadde den bivirkningen i tankene da ordningen ble vedtatt. Også derfor burde man inkludere de ytre bydelene.

Faktum er at for å kunne leve et normalt og aktivt liv som veifarende inn og ut av bysentrum, i arbeid og fritid, kommer man fort opp i 8-10.000 kroner i året og vel så det, en utgift noen utvalgte altså slipper.

Bommene kan bli stående i minst 14 år til, er det vedtatt. Så hvis du regner på hva du må ut med årlig, og ganger det opp med 15, da får du totalsummen og en idé om hvor mye du betaler i løpet av disse årene.

Så hvis du er 50 i dag og du som 64-åring måtte lure på hvorfor kompisen din utomsundet har mer å rutte med enn deg (langt på vei til ny bil f.eks.), da vet du årsaken. Og hvis du i tillegg ganger din egen sluttsum med antall fritatte, men potensielt betalingspliktige veifarende i ytre bydel, vil du fatte hvilke enorme inntekter kommunen går glipp av, penger som kunne gått rett inn i prosjektet: 30-40-50.000.000 eller mer?

Mange penger uansett. Og med flere å dele på kunne man også senke satsene og jevne ut bompengebelastningen som i dag hviler på innbyggerne i øst. Hvis man da ikke gjør et annet valg og øremerker disse pengene til gode formål i ytre bydel, som ikke tilgodesees nevneverdig i Bypakken.

Men fritak? Nei.

Jo da, jeg vet at også du som er bosatt i vest raskt blir fanget opp av kameraene og ilagt gebyr så snart du beveger seg gjennom sentrum og videre innover i trakter der storebror ser deg. Det betyr f.eks. at mange med jobb i øst legger igjen betydelige summer i avgift hvert år. Men det er en annen sak.

Til slutt, for å ha sagt det, bydelen Ellingsøya må selvfølgelig holdes utenfor. De har betalt nok. Etter 22 år med bompenger til og fra bysentrum.

Men man kan diskutere hvorvidt de som ikke bor i Ålesund, men er hjemmehørende i en annen kommune (Giske) skal kunne kjøre gratis inn til sentrum, mens mange fra Skodje (bydel) med 7 år med bompenger (Skodjebroa) bak seg, igjen må betale.