Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal vedtok i 2006 oppstart av planarbeidet rundt «Ferjefri E39 i Møre og Romsdal». Det ble nedsatt arbeidsgrupper for søndre, midtre og nordre del av fylket. Gruppe «midt» fikk Helge Orten fra Midsund som leder. Han var da styreleder i Møreaksen AS (MA) og ordfører i Midsund. Også dagens styreleder i MA Erik Berg var medlem.

«Fagansvaret» ble av fylkeskommunen plassert hos Møreaksen AS.

Bedre eksempel på «bukken og havresekken» er det nesten umulig å tenke seg.

Selve Møreaksen fra Tomrefjord via Otrøya til Julsundet 12 km vest for Molde kan ikke bygges som annet enn 4-felts motorveg, da brua ellers ikke blir stabil nok og tunnelen under fjorden ikke trygg nok.

Dermed sitter man der med en rekorddyr motorveg til Ortens hjemkommune (2088 innbyggere), og det hjelper ikke hvor mye man forsøker å spare i begge ender ved å bygge ut trinnvis og 2-felts i starten. Møreaksen fanger!

Næringslivet på Sunnmøre har i mange år arbeidet hardt for bedret forbindelse til Østlandet, kombinert med en god sammenbygging av byene i fylket.

Nå får de i stedet en omveg via Tomrefjord før de kan krysse den nybygde Tresfjordbrua. For å komme seg til Molde må man gjennom en 16,5 km lang og 360 meter dyp undersjøisk tunnel med nesten 500 meter høydeforskjell. Da har man kommet til Midsund.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Videre til Molde går motorvegen over verdens nest lengste hengebru. Hele transportnæringen er imot dette. Et flertall i befolkningen i fylket ser ut til å være imot dette, og et flertall i næringslivet i Molde sier de er imot dette.

Det samme gjelder fem ordførere på Sunnmøre som i Sunnmørsposten gikk sterkt ut mot traseen som er under planlegging. Hva med bedriftene på Sunnmøre?

Bedriftene på Sunnmøre og Nordvestlandet har nå en historisk mulighet til å bli verdensledende i teknologi for flytebruer – med Staten som sponsor. Både Halsafjorden, Romsdalsaksen og Hafast bygger på slike løsninger. Der ligger det virkelig til rette for samarbeid! Dette er et marked som er nærmest umettelig på global basis.

Terje TovanBorgerlisten, Molde

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.