I tillegg lurer jeg på hvem som har ansvaret når planarbeid, utredninger og pengebruk i dette samferdselsprosjektet kommer ut av kontroll?

Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal vedtok oppstart av planarbeid om «Ferjefri E39 i Møre og Romsdal».

Arbeidet skulle ta utgangspunkt i dagens riksveg, og mulige utbedringer av denne.

Planarbeidet ble organisert med arbeidsgrupper for nord, midt og sør i fylket.

Fjordkryssing av Romsdalsfjorden skulle avgjøres av «Arbeidsgruppe midt».

Den besto i 2008 av representanter for Møreaksen AS, med Helge Orten som leder.

Når vi ser på «Arbeidsgruppe midt» så finner vi svar på hvorfor Møreaksen AS kunne påvirke førstevalget av alternativene.

Møreaksen er godt representert i planprosessen for fylkeskommunen i 2008.

Dette kan også tyde på at påfølgende KVU kun ble en «formalitet» for å bl.a. tilpasse seg de sentrale kravene om flere alternativ.

Grunnen til antakelsen er at innholdet i KVU ikke ser ut til å stemme med virkeligheten og målkrava til stat og fylke.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

I tillegg går det fram at arbeidsgruppa har hatt «mye drahjelp» fra Møreaksen AS i planarbeidet, både når det gjeld utgreiinger og finansiering.

Geologiske undersøkinger på Romsdalsfjorden blei dekka av Statens vegvesen (SVV) og Møreaksen AS.

Planarbeid, strategier, utredninger og kvalitetssikringer skulle være grunn god nok for folket å stole på at fylkeskommunen, Statens vegvesen, fylkesting og kommunestyrer tar demokratiske avgjørelser.

I dette tilfellet viser det seg at planarbeidet i fylkeskommunen og KVU for fjordkryssingen over Romsdalsfjorden kan være «tilpasset» en på forhånd bestemt løsning, sjøl om det gir et dårlig resultat med bl.a. en merkostnad for samfunnet på rundt 20–25 mrd. (foreløpig) i forhold til Romsdalsaksen, som aldri ble utredet.

Om dette er «normalen» i samferdselsprosessene så gir svaret seg sjøl hvorfor det blir dyre og dårlige løsninger på stamvegnettet.

Det bør også merkes hvor lett de folkevalgte kan «styres».

Les flere innlegg på smp.no!

I det private næringsliv er man ansvarlig for det man gjør og må ta konsekvensene.

SVV har hovedansvaret for KVU E39 Ålesund–Bergsøya.

Et stort ansvar må fylkeskommunen også ta, om det jeg leser stemmer med virkeligheten.

Fylkesting og kommunestyrer får her presentert kun en fjordkryssing de skal ta stilling til. Hva skal de da velge mellom?

De folkevalgte bør få presentert de to beste alternativene slik at ingen «egeninteresser» kan påvirke valget.

Dette gjelder fra plan til vedtak.

Hvem har og tar ansvaret for at selskapet Møreaksen AS er representert i planarbeid og utredning for fylkeskommune og SVV? Bør fylkeskommunen ha myndighet rundt avgjørelser for europaveger?

«Hvorfor har ikke fylkespolitikerne gått inn for Romsdalsaksen?» var spørsmålet som ofte ble stilt når Romsdalsaksen var i møter med stortingsrepresentanter og konsulenter i Oslo i uke 6.

Det er et godt spørsmål.

Noe av svaret kommer vel fram her.

Resten av svaret sitter fylkeskommunen på.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.