Det er kun to ordinære kommunestyremøter igjen for Stor-Ålesund. Begge nå i juni.

Nå som vi vet at Ålesund og Haram skal skille lag i september, så er det ikke rett at nåværende folkevalgte skal være med å avgjøre det som skal skje i fremtidens Ålesund og i fremtidens Haram kommune.

For Ålesund sin del gjelder dette for eksempel avløpsrenseanlegget på Kvasneset, resterende vedtak som skal gjøres i Bypakken angående parkering og sykkeltraseer i Ålesund sentrum, og ny reguleringsplan og drift av Sørsida for å nevne noen. Dette er saker de folkevalgte i Ålesund har mest nærhet til, og må bli hørt i.

Det samme skal selvsagt gjelde for Haram.

Ja, vi er fortsatt en kommune, men siden vi allerede vet hvordan fremtiden skal bli så må vi ta konsekvensen av det. Vi bør derfor vurdere å utsette alle store saker av prinsipiell karakter, og saker som har store økonomiske konsekvenser for innbyggerne i de to nye kommunene.