Jeg erkjenner at jeg har gjort feil og burde vite bedre. Jeg tar selvkritikk for å ha uttrykt et sterkt og følelsesmessig engasjement i denne saken, og forstår at det oppleves uforenelig for mange med å være kommunestyrerepresentant. Jeg ville neppe fått jobb som diplomat og det er kanskje helt greit.

Jeg er først og fremst et medmenneske og har ingen politisk agenda. Jeg har heller ikke et ønske om å undergrave politiet eller oppfordre til å ikke ha respekt for myndighetene.

Jeg er bare så inderlig lei av at mennesker som «er kjenning av politiet» behandles annerledes enn «vanlige folk» av politiet til daglig og i krisesituasjoner. Min påstand er at mennesker som bruker illegale rusmidler behandles inhumant og ikke får den hjelp av offentlige myndigheter som andre tar for gitt.

Vi har ventet i flere måneder på konklusjonen til Spesialenheten etter at obduksjonsrapporten var klar.

Det er muligens en spekulasjon, men man kan undre seg om spesialenheten har avventet dom i Kongsbergsaken for å vite hvor mye vold politiet kan utsette en borger for før det er kritikkverdig.

Obduksjonsrapporten viser at mannen trolig døde av forgiftning, og Spesialenheten mener at makten som politibetjentene utøvde var helt nødvendig.

Da er det kanskje på sin plass å forklare hva en forgiftning er, fra Store medisinske leksikon; «Overdose er en dose av et medikament eller rusmiddel som fører til alvorlig forgiftning og verste fall død. De livstruende konsekvensene av en overdose vil ofte komme av at respirasjonssenteret hemmes. Akutt forgiftning gir symptomer eller kliniske tegn etter eksponering for en enkelt dose eller i et begrenset tidsrom.»

Ved overdose og respirasjonssvikt så er det svært uheldig å utsettes for en behandling som hemmer respirasjonen. I denne saken utførte politiet et fiksert mageleie, og det er uheldig fordi personen kan bli kvalt. Flere har dødd av dette i Norge og det meste kjente dødsfallet er nok George Floyd-saken i USA. En ekspertsakkyndig som ikke er en del av denne saken sier at dette ikke var årsaken, og at politiets håndtering er innafor de retningslinjer man har for å håndtere en slik situasjon.

Da er vi tilbake til kjernen i denne saken, er det slik at praksisen til politiet påfører mennesker vold og skade eller er det innenfor så lenge man skal få kontroll på en «rabiat rusa person»?

Det skulle tatt seg ut om englene som jobber i psykiatrien eller fotsoldatene i kommunen behandlet «rabiate rusa personer» på denne måten, da hadde vi hatt dødsfall hver uke. Da er det legitimt å stille spørsmål ved om politiet bruker for mye makt, med loven i hånd og folkets støtte. Burde politiet gjennomgå sine instrukser og prosedyrer og drilles på å bruke verktøy nederst i handlingskjeden FØR ting eskalerer?

Har det først eskalert må det mer vold og makt til for å gjenvinne kontrollen. Vi så jo hva som skjedde i Kongsberg, tre sekund tok det betjenten å vurdere hva han skulle gjøre før han gikk løs med batong og slo mot hodet. Nødvendig? Aldri i verden spør du meg.

Jeg har jo bare en 20–30 personlige opplevelser etter ti år på kjøret, men jeg og mine fortjente vel alt sammen? Derfor er jeg følelsesmessig engasjert, og jeg kommer aldri til å godta at det er greit at folk dør etter basketak med politiet uten konsekvenser for de involverte. Om slik behandling er innenfor ifølge politiets prosedyrer, så tenker jeg det er på høy tid å evaluere om prosedyrene er riktig. Å berge liv må og skal være det viktigste i slike situasjoner.