Den spesielle utformingen av benkene ble til for å få flest mulige sitteplasser på den begrensa plassen og plass for rullestol(er), uten å blokkere vinduene.

Med en snusirkel på 1,5 meter er det plass for maksimum fem slike benker. Vi endte opp med at tre benker er tilstrekkelig, fordi det gir en grei balanse mellom antall sitteplasser og ledig gulvplass.

Det er også mulig å sitte i vinduskarmene. Benkene er løse og kan flyttes rundt. Vi valgte dagens plassering (to benker rygg mot rygg midt i rommet og en mot bakvegg) før åpning av bygget. Om det viser seg hensiktsmessig, eller det blir behov for flere plasser, kan dette endres uten at det hindrer rullestoler.

Når det gjelder selve benkene, har vi forståelse for at mangel på armlener vil kunne by på en utfordring for enkelte, og vi vil se på muligheter for å få dette ettermontert. Vi tar gjerne en prat med Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Ørsta for å sammen finne gode løsninger.