I 2014 var statsminister Erna Solberg i NATO og vedtok at 2 % av BNP skal gå til Forsvaret innen 2024. Hun var ikke mer enn kommet hjem før hun uttalte at Norge ikke ville binde seg til et slikt mål! Hvor er anstendigheten og hvor er troverdigheten?

I disse dager går politikerne inn i sluttspurten av behandlingen av regjeringens nye langtidsplan for Forsvaret. Det er både forstemmende og skremmende å høre våre fremste politikere, dessverre med det tidligere «forsvarspartiet» Høyre i spissen, spre om seg med floskler om «styrking» og «historisk satsing på Forsvaret».

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Dersom regjeringens plan blir vedtatt står vi igjen med et Forsvar på historisk lavmål.

Etter min vurdering er dog raseringen av Sjøforsvaret det alvorligste. I et land som helt og holdent er avhengig av ressursene i havet, behøver vi et sterkt Sjøforsvar. Selv regjeringen hevder det. Men, i stedet for å tilrettelegge for det, foreslår de facto å legge ned Sjøforsvaret.

Innlegg av Ragnar Ulstein: «Legg ikkje ned Heimevernet»

Det er faktisk bare de fem fregattene som beholdes uendret. Alt det øvrige operative materiell reduseres – seks ubåter blir til fire, seks nybygde korvetter (MTB-er) skal bort, hele minevåpenet med seks fartøyer forsvinner og Kystjegerkommandoen legges ned.

Man må trolig være politiker for å kunne påstå at dette betyr en «historisk satsing» og «styrking» av Forsvaret. Man må dog ikke forvente at noen skal tro på usannhetene deres. Det er på tide at politikerne blir avkledd og at det bringes fram i lyset hva som er realiteten bak de stadig gjentatte flosklene og usannhetene – et rasert Forsvar.

Einar Ebbesen Kystpartiet

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.