Da kommer lokaltrafikken til å blomstre, sammen med lokalt kulturliv og næringsliv. Reisetiden mellom Ålesund og Molde langs Møreaksen blir betydelig kortere enn med ferje.

Fortsatt ferje er ikke et godt alternativ. Ferje er i prinsippet en bomvei, som i utgangspunktet er stengt, kun åpen noen få minutter 2–3 ganger i timen, i beste fall. Når den er åpen er hastigheten svært begrenset. Det er ikke alltid at alle som venter slipper igjennom, og må da stå over til neste åpning (ferje). Mens en bomvei blir gratis når bompengeperioden er over, kreves ferjebillettene på fjordkryssinger til evig tid.

I økonomiske innstramningstider er ferjene blant de første som får redusert rutetilbud, og økte priser. Med stadige anbudskonkurranser og skifte av ferjeselskaper med tilhørende nybygde ferjer, forsvinner mye av miljøeffekten med ferjer.

Med Møreaksen vil også en stor del av dagens problemer med trafikken fra E39 gjennom Molde forsvinne, siden Møreaksen går i tunnel bak sentrum av byen. Et problem fortsatt ferje ikke vil løse.

Møreaksen gir også fastlandsforbindelse til Aukra og Misund, finansiert over statsbudsjettet via NTP. Med fortsatt ferje over Romsdalsfjorden vil Møre og Romsdal fylkeskommune måtte ta denne regningen.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!