Sunnmørsposten skriver blant annet følgende:

«At Ap eller Høyre mottar tosifra millionbeløp fra fagbevegelsen eller NHO mens andre må skrape knapper og glansbilder fra bunnen av partikassa, er ikke rettferdig. Men vi kjenner i det minste til både motiv og hvilke krefter som står bak, sjøl om det skaper skjevheter

Høyre mottar ikke økonomiske bidrag fra NHO slik Sunnmørsposten skriver – denne ordningen ble avviklet i 2005 og gir et helt feil bilde av virkeligheten. Det er kun LO som bruker penger fra sine medlemmer til å støtte Arbeiderpartiet og andre rødgrønne parti. Som takk for milliongavene blir LO også belønnet med plass i sentralstyret til Arbeiderpartiet og leder valgkomiteen i partiet.

Sunnmørspostens leder påpeker urettferdighet mellom parti som mottar støtte og de som ikke gjør det. Høyre trekkes inn i dette med feil fakta fra avisa. Sunnmørspostens hentydning til motiv og krefter for slik vilje til støtte, må utelukkende rettes mot LO der det er tette bånd mellom millioner og makt.

Høyre tar heller ikke imot støtte fra hemmelige givere. Ved forrige valg fikk flere borgerlige partier støtte fra «Aksjon for borgerlig valgseier». Flere partier inkludert Høyre, betalte tilbake penger da det ble klart at dette kunne være et smutthull i lovverket der det ikke er åpent for offentligheten hvor pengene kommer fra.

Høyre er helt avhengig av støtte fra private givere og bedrifter for å gjennomføre valgkampen, og det er vanskeligere enn noen gang siden regjeringen går til frontalangrep på bedrifter med stadig økte skatter som er direkte næringsfiendtlig politikk. Lokale eiere må tappe bedriftene for verdier og det setter arbeidsplasser i fare.

Bare i Møre og Romsdal er over 700 arbeidsplasser borte siden regjeringen slapp Norgeshistoriens største skattebombe med lakseskatt over natta. I tillegg har milliarder av investeringer stoppet opp, fordi regjeringen har påført næringslivet så mye usikkerhet, og utenlandske investorer vurderer det som politisk risiko å satse i Norge.

Høyre har ikke inntekter fra verken LO eller NHO, slik lederen i Sunnmørsposten påstår, men skal likevel kjempe for næringslivet. Fremtidens velferd kommer fra lønnsomme bedrifter som skaper arbeidsplasser og verdier. Røkteren på et oppdrettsanlegg eller sveiseren på et verft er de som betaler lønnen til både sykepleieren og læreren. Struper vi næringslivet, struper vi også fellesskapet og vår egen velferd. Vi må ha en balanse som gjør at de lokale arbeidsplassene ikke blir solgt på billigsalg til utlandet fordi de blir skattet ut av landet med regjeringens politikk.