Men ny teknologi ser nå ut til å kunne flytte mye last fra vei til sjø. I lys av dette bør man vurdere alternativer til kostbare bruer og tunneler ved bruk av fleksible system bestående av mange mindre elektrisk- eller hydrogendrevne og høyt automatiserte ferjer. Disse har lavere driftskostnader enn dagens ferjeløsning og driftes med fornybar energi.

Tidsbesparelser i myndighetenes regnestykke skriver seg ikke først å fremst fra bortfall av ferjeoverfart, men vel så mye fra redusert venting på land. Med denne løsningen vil det nesten alltid være en ferje ved kai. Med et slikt som Sintef nylig presenterte, vil ferjene kommunisere med ankommende biler som i god tid får vite når de får plass, og avgangstider kan tilpasses. Norge er i ferd med å bli verdensledende på autonome maritime transportsystem, og norsk maritim industri er alt vår tredje største eksportnæring.

Ferjeløsninger vil også hindre betydelige, visuelle forstyrrelser som bruer gir. Kostnadene ved ferjer fremfor en bru- eller tunnelløsning vil innebære svært store kostnadsbesparelser. Det blir spennende å se hvordan Statens vegvesen kvitterer ut innspillene fra Sintef. Det samme gjelder regioner og lokalmiljø. Et godt råd vil være å få gjennomført en studie på enkelte strekninger slik at alternativ og ny teknologi, blir grundig vurdert.