En ferjefri E-39 er en livsnerve for fremtidig verdiskaping og bosetning langs hele Vestlandet på strekningen Kristiansand til Trondheim. De positive ringvirkningene av økt verdiskaping vil også komme resten av landet til gode.

Når vi vet at samferdsel og kommunikasjoner er en av de viktigste forutsetningene for næringsutvikling, verdiskaping og attraktive arbeidsplasser, så skulle det ikke være vanskelig å bli enige om at dette er fremtidsrettet bruk av penger. For dette er ikke en utgift, men «såkapital» til investering i fremtidig verdiskaping og attraktive arbeidsplasser.

Skal vår del av landet ikke komme i bakevja, men fortsatt kunne ligge i front og utvikle de mulighetene og den kompetansen som vi har, er det avgjørende at vi har minst like god infrastruktur som de vi skal konkurrere med.

Derfor er prosjektet ferjefri E-39 er løftet fram. For vårt fylke vil det bety svært mye å få erstattet ferjene over Sulafjorden, Moldefjorden og Halsafjorden med døgnåpne faste samband.

Det er i seg selv bra. Men dersom ikke vi i denne situasjonen makter å holde trykket oppe på vårt prosjekt (ferjefri E-39), så vil vegpengene bli brukt andre steder i landet.

Fokus bør nå være å kjempe for best mulig prioritet i NTP og bidra til snarest mulig gjennomføring av en ferjefri E-39 – også den delen av prosjektet som går igjennom vårt fylke.

Det er heller ikke slik at vi får en «tilgodelapp» fra staten om disse fjordkryssingene ikke blir gjennomført.

Nei, nå handler det om å få realisert prosjektene snarest mulig. Og da må vi jobbe samla videre med de prioriteringer og avgjørelser som er fattet, og utnytte fullt ut de mulighetene som allerede ligger i NTP.

Så vil jeg poengtere at det er helt uakseptabelt om en ferjefri E-39 skal finansieres med en for stor andel bompenger.

Da blir ikke prosjektet den livsnerven som den er ment å være. Men i stedet for å utsette gjennomføringen av prosjektet, så må oppskriften være at alle gode krefter arbeider for at den statlige finansiering blir så høy at bompenger kun blir et supplement og overkommelig for alle som bruker vegen.

På den måten får vi en tidsmessig og effektiv hovedferdselsåre samtidig som vi bidrar til å bygge gode bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Derfor trenger vi nå politikere på alle plan med vilje og visjoner.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

foto
Ferje over Romsdalsfjorden. Foto: Staale Wattø