Høye drivstoffpriser har gjort at begrepet «Fylleangst» har fått en ny betydning.

I mai 2021 var gjennomsnittlig pris på bensin 16 kroner. I vår har vi sett bensin- og dieselpriser som nærmer seg 30 kroner. Hva gjør regjeringen? Senterpartiets parlamentariske leder har sagt de ikke kan sitte i en regjering med drivstoffpriser over 20 kr. De sitter der ennå, og skaper politikerforakt! Finansministeren OJET seg i opposisjon over priser på 16 kr literen, nå er det lite vi hører fra den karen.

Oljenasjonen Norge håver inn på høye oljepriser, og på toppen av økende oljepris valgte Arbeiderpartiet og Senterpartiet i statsbudsjettet for 2022 å økte avgiftene på drivstoff med 25 og 28 øre literen for bensin og diesel.

De ekstreme prisene på drivstoff rammer alle som er avhengige av bilen, og særlig folk i distriktene med lange reiseavstander. Både veibruksavgiften og Co₂-avgiften på drivstoff må fjernes.

Andre land rundt oss kutter drivstoffavgifter, Sverige, Danmark, og de har ikke økte inntekter som kompenserer. Oljenasjonen Norge har de nest høyeste drivstoffpriser i verden! Kun slått av Hongkong.

Renten øker, og kommer til å øke betydelig fremover. Matvareprisene går til himmels, og grensehandelen har tatt seg opp igjen. En grensehandel som vi ikke er i posisjon til å benytte oss av. Priser på alt mellom himmel og jord øker. Prisene på varer og tjenester her til lands, steg med 5,4 prosent fra april i fjor til april i år. Sist prisveksten var så høy var i oktober 2008. Samtidig er det den høyeste april – målingen siden 1988. Altså på 34 år.

Ettervirkninger av pandemien og krig i Europa forklarer mye, men ikke alt.

Derfor må det tas grep, Fremskrittspartiet foreslo i Stortinget å fjerne avgiftene på drivstoff, halvere momsen på matvarer, fjerne elavgiften og innføre en makspris på strøm på 50 øre. Forslag som ble som vanlig nedstemt.

Det er et svik mot folk flest når Arbeiderparti-Senterparti-regjeringen med støtte fra SV nekter å kutte i avgiftene som vil hjelpe folk som sliter med å betale regningene. Den økonomiske belastningen for folk og bedrifter kommer i tillegg til de største skatte- og avgiftsøkningene på mer enn 20 år som Arbeiderpartiet og Senterpartiet har gjennomført med støtte fra SV. Situasjonen følges angivelig både nøye og løpende fra regjeringen, uten at de har kommet med nye forslag til å hjelpe i en vanskelig situasjon.

Valgmantraet i 2021 var «Nå er det vanlige folks tur»

Og slik ble det: Vanlige folks tur til å betale.