Det tok ikke mange dagene av det nye året før vi ser konsekvensene for posisjonens kuttpolitikk; det går utover de svakeste i Haramssamfunnet. Det er pinlig.

For selv om kommunedirektør Hammer tidlig gav uttrykkelig beskjed om at han hadde lagt seg på et meget stramt budsjett, så kuttet SP/AP/INP/SV over 8 millioner i helse og omsorg og livsløp. Det var kuttet 21 sykehjemsplasser allerede, men dette mente altså ikke posisjonen var nok. De 8 millionene i ekstrakutt rammer tjenestene hardt, antakelig med konsekvens av at helsepersonell mister jobbene sine.

Dette finner Venstre meget uheldig, spesielt siden ordfører Krogsæter uttalte til Sunnmørsposten at Haram som bydel nok aldri hadde levert bedre tjenester enn de hadde gjort det siste året. Forstå det de som kan at han og posisjonen nå kutter i de samme tjenestene.

I tillegg kuttet de over 1 million kroner til kommunedirektørens stab, hvor blant annet NAV Haram ligger innunder. Her ser vi nå i Sunnmørsposten 10. januar at dette er såpass alvorlig at mennesker med nedsatt funksjonshemming ikke lengre tør å bo i Haram kommune: De flytter ut av kommunen for å fortsatt få de tjenestene de har krav på.

Venstre hadde som eneste parti satt av egne midler til nettopp disse tjenestene. I budsjettforklaringen vår kan det blant annet leses: «Det er også lagt inn en 50 % stilling som jobbspesialist i den kommunale delen av NAV. De utviklingshemmede som blant annet jobber gjennom stiftelsen Helt Med i nye Haram kan risikere å miste jobbene sine om det ikke blir opprettet en jobbspesialiststilling hos NAV Haram

Dessverre ble våre forslag stemt ned, og konsekvensen er at de som sitter nederst ved Haramsbordet nå flytter. Det er flaut. Vi håper og ber at SP/AP/INP/SV snur i saken og gir de utviklingshemmede en tryggere hverdag i Haram.