Statens vegvesen Region midt (SVV) fikk til oppgave å utrede det beste konseptet for fjordkryssing av Romsdalsfjorden i oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet 22.04.2010.

SVV har vært «samfunnets vokter» for økonomiske, innovative, gode og sikre vegløsninger. SVV skal samtidig følge overordna retningslinjer og krav. Men i Prosjektplan Konseptvalgutredning (KVU) Region midt står det: «Arbeidet med ferjefri fjordkryssing på strekninga mellom Kristiansund, Molde og Ålesund i regi av selskapet Møreaksen er starta opp. Det som er gjort der vil være til nytte under arbeidet med de ulike konseptene langs E39.»

Bl.a. tidsskriftet «Våre Veger» skrev 9. mars 2006 om Møreaksen AS: «I øyeblikket utreder styret for Møreaksen tre alternativer for den ene fjordkryssingen, Julsundet, mellom Aukra/Midsund og Molde.» Styreleder i Møreaksen var da Helge Orten. Daglig leder og prosjektkonsulent var Dagfinn Kleppe.

Ønsker bro: Vil velte Møreaksen til fordel for Romsdalsaksen

Møreaksen AS skal ha skryt for sin strategi og måten de har jobbet på, men det er bare ett problem som ikke kan oversees: Romsdalsaksen ser ut til å tilfredsstille rikspolitiske retningslinjer, NTP og regionale planer bedre. Foreløpig prisforskjell er 20–25 milliarder kroner til fordel Romsdalsaksen. Med disse pengene kan det bygges mange bruer over Julsundet.

Har økonomisk egeninteresse: Stortingspolitiker tjener privat på at Møreaksen bygges

At SVV kan bruke informasjon fra et «ikke nøytralt» selskap, bør bli et tema for politikerne før neste stortingsvalg og kommunevalg, slik at befolkningen kan være sikre på å få de beste løsningene. Vil ellers vise til mitt innlegg på www.ksu24/7.no «Fjordkryssing for folket» der det er påpekt noen underlige avvik i vedtatt KVU. Merk også hvordan kommunestyret i Vestnes blir «lurt/presset» til å belaste innbyggerne langs FV661 Vik – Vestnes med 7000–8000 biler i døgnet.

Les flere innlegg på smp.no!

Om Møreaksen var det eneste alternativet, så skulle undersjøisk tunnel bli bygget som siste byggetrinn. Da hadde vi unngått trafikk som kan øke ulykkesstatistikken i Vestnes.

Det har også i senere tid, dukket opp opplysninger rundt søknad om avvik fra SVV om rundkjøringer på E39 gjennom Molde sentrum. Dette vil bidra til at reisetid mellom Molde (Årø) og Breivika øker med 5-10 min. Altså, ikke engang reisetida er til fordel for Møreaksen.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

I partiprogrammene til Frp, Høgre og Sp går det fram at biltrafikken skal ledes unna byene. Gjelder ikke dette for kyststamveg E39? Bør ikke dette tilstrebes ekstra i KVU for å dokumentere at det ikke er mulig? Nå kan disse partiene vise at de ikke svikter velgerne med å gå sammen for utredning av Romsdalsaksen. Vedtatt KVU Vik-Julbøen bør legges til side til ev. det nye statlige veiselskapet «NYE VEIER AS» utreder Romsdalsaksen, og da basert på «nøytrale», egne tall og beregninger. Det er overordna rikspolitiske retningslinjer som må ligge til grunn for valgene, ikke lokale interesser.

Audun KarlstrømVestnes

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.