Det er også til mager trøst at ferge er en del av veien, når ferge medfører at veien er stengt kanskje mer enn 90% av tiden.

Gratis ferge til Nordøyane hjelper heller ikke særlig på reisemulighetene når den ikke går. Å betale bompenger, som er lavere enn den gamle fergebilletten, noen år fram til bompengene forsvinner synes å være fullt ut akseptert.

Trafikken til Nordøyane har jo økt betraktelig etter at fergene forsvant. Flere bør lese Sunnmørsposten grundigere, og se konsekvensene av fergeavløsningsprosjektene.

Det er ikke merkelig at fastlandsforbindelsene til Otrøya og Gossen blir en del av E39 Møreaksen. Det er jo den raskeste traséen for flertallet som krysser Romsdalsfjorden.

At enkelte ikke har fått med seg et så betydningsfullt faktum er tragisk. Like ille er det at de heller ikke har innsett at dette gjør at Møre og Romsdal fylkeskommune sparer gigantiske beløp, som ellers vil ramme andre samferdselsprosjekter i hele fylket i mange tiår framover.

Hvor blind kan man bli?

I lokalvalget bør alle, både kommunepolitikere og fylkespolitikere, gjøre det klart om de ønsker å takke ja til denne enorme gaven fra staten som Møreaksen innebærer, eller om de ønsker at fylkeskommunen på egen hånd skal ta gigantregningen med å gjøre disse øyene fergefri, slik som Nordøyvegen i Ålesund kommune til 6,1 mrd. kroner.

Da bør politikerne som takker nei også fortelle hvordan fylkeskommunen skal finansiere enda et gigant-lån.