Folk sliter med høye drivstoffpriser, økte matvarepriser, stigende rente og økte skatter og avgifter. Med bompengekostnader på toppen kan dette velte hele familiebudsjettet.

Ålesund har altfor lenge blitt nedprioritert av politikere spesielt på fylkesnivå. Det er tross alt fylkeskommunen som styrer kollektivtilbudet og har ansvar for en drøss med gangveier, eller mangel på sådan, i vårt område.

Løsningen til Fremskrittspartiet er å faktisk prioritere midlene som fylkeskommunen har til nettopp å sikre gode, trygge veger for både bilister, syklende og gående. Det er mye mer rettferdig enn å bruke bompenger, som utelukkende rammer folk som er helt avhengige av bilen.

Når man først bruker bompenger, så må jo man i det minste bruke de riktig. Det å flytte en bussterminal noen hundre meter og erstatte parkeringsplasser med fult av rosa sykkelfelt i byen er stikk motsatt av det.

Nok et eksempel på misbruk av bompenger er det «utbedrede» krysset mellom Spjelkavika, Fremmerholen og Breivika. Her kunne man gitt bilistene fra Breivika til Spjelkavika en enklere hverdag gjennom å gjøre krysset litt bredere. Bypakkegjengen har gjort det stikk motsatte, og plassert en stor midtdeler, slik at køa nå står langt igjennom og forbi rundkjøringen ved Kiwi Breivika, fordi bilistene som skal til venstre blokkerer trafikken ufrivillig.

Det er ikke greit at bilistene skal ta regninga gjennom bompenger fordi politikerne våre ikke har prioritert samferdsel i Ålesund høyt nok. Det ser vi i det siste budsjettet fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet på fylket, hvor de kutter over 130 millioner på samferdsel. Altfor lenge har bypakken blitt brukt som en sovepute for å ikke gjennomføre prosjekt i Ålesund, fordi «Det kommer jo i bypakken».

Fremskrittspartiet har i sine budsjett på fylkestinget prioritert samferdsel. Vi har satt av ekstra midler til gratis buss for de under 20 år, mer til kollektivtransport, mer til veivedlikehold, og til bygging av nye gang og sykkelveier. Det har noe å si hvem som styrer i kommunen og fylket, og det skal Fremskrittspartiet bevise.