Mange kommentarfelt er like sure som den verste sommerdagen her på Sunnmøre. Noe mer surmaga, fordomsfulle og kunnskapsløse kommentarer må man lete lenge etter:

«Pride-ideologien handler om seksuelt mangfold i fri flyt uten etiske grenser»

«Pride-ideologien utøver sexpress mot mine barn».

Dette er hentet ut fra et kommentarfelt på Facebook, jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Det gir for øvrig motivasjon til å fortsette kampen for et fritt samfunn, der jeg kan være meg, og du kan være deg uavhengig av seksuell orientering. Vi skal fortsette å kjempe for at alle skal forstå at dette er ikke noen ideologi, det er en kamp for frihet, rettigheter og solidaritet. Ikke bare er det en kamp, men det er også en feiring av skeiv kjærlighet og seksualitets- og kjønnsmangfold.

Vi er ikke fri før alle er fri, derfor er det viktig at lokalsamfunnet spiller på lag. Det er i våre lokalsamfunn vi lever våre liv og møter velferdstilbudet. Kvaliteten, og kompetansen i det lokale velferdstilbudet er avgjørende for å øke livskvaliteten for LHBT-personer. Særlig viktig er dette i de tjenesteområdene som kommer tettest innpå privatlivet, nemlig oppvekst og helse og omsorg.

Skoler og lokale utdanningsmyndigheter må prioritere å skape inkluderende læringsmiljø for alle elever, studenter og ansatte. Et av kjerneområdene til skolehelsetjenesten og helsestasjoner for ungdom er helseopplysning, herunder temaer knyttet til seksualitet, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Derfor er det viktig at disse tjenestene har tilstrekkelig med finansiering så det kan opprettholdes et godt tilbud for alle.

Eldre som innlegges til opphold i institusjon i dag har vokst opp i en tid med liten aksept for homofil kjærlighet og kjønnsmangfold. Respekt og åpenhet i en slik situasjon er svært viktig, det krever bevissthet og holdningsarbeid fra ledelsen i institusjonen. Mange LHBT-personer med innvandrerbakgrunn opplever ekskludering, og at de rettighetene som majoritetsbefolkningen tar for gitt er utenfor rekkevidde. Flere opplever dobbel diskriminering, på bakgrunn av både etnisitet og legning eller kjønnsuttrykk, som gjør at samme person kan utsettes for både rasisme, kjønnsdiskriminering og homofobi. Dette må tas med i integreringsarbeidet i kommunen.

Videre Ålesund SV vil jobbe for at Ålesund kommune som arbeidsgiver skal stå for et arbeidsmiljø uten fordommer og diskriminering. Diskrimineringslovens krav om aktivitet og rapportering skal følges opp.

La oss nå fortsette å heise regnbueflagget, lage århundrets Pride og fylle gater og kommentarfelt med kjærlighet og varme, så overskygger vi fordommer og feilinformasjon. Vi har et kollektivt ansvar for å ta vare på hverandre!