Folk blir sykemeldte av press og tidsklemma. 2 av 3 har opplevd så mye stress på jobb at de bekymrer seg for om det går utover mental og fysisk helse. De mellom 25 og 39 blir utbrent og er mindre lykkelige enn før. Flere og flere, spesielt kvinner, velger å ikke få flere barn på grunn av tidspress.

Vi trenger mange flere sykepleiere og lærere, men arbeidspresset er så stort at mange forlater yrket. Det koster også samfunnet enormt mye. Norge trenger mer arbeidskraft. Men vi sliter ut mange av dem som allerede er i jobb.

Det er på tide å snakke om arbeidstid. Det er mange tiår siden nordmenn fikk kortere arbeidstid.

Miljøpartiet De Grønne vil at staten skal teste ulike varianter av kortere arbeidstid i offentlig sektor, i samarbeid med partene i arbeidslivet. Slik får man se hvordan firedagersuke, 6-timersdag eller andre fleksible varianter kan fungere.

Forsøk med kortere arbeidstid viser også at bedriftene gjør det like bra, samtidig som de ansatte er mer fornøyde. Flere og flere norske bedrifter velger å ha kortere arbeidstid, fordi de ser at det lønner seg.

Vi blir ikke lykkeligere av å løpe fortere og fortere, men av å få mer tid med menneskene vi er glade i, mer tid til oss selv, til opplevelser i naturen, og fotballkamper.

Å innføre kortere arbeidstid vil ikke være uten utfordringer, men det er en politisk prioritering å gi nordmenn mer frihet til å leve gode liv. Vi skal jobbe for å leve, ikke leve for å jobbe.