Den meget omtalte strekningen på E39 mellom Mauseidvåg og Blindheim er ei strekning på 3 kilometer, der det passerer 22000 biler i døgnet. Veibustkrysset er allerede et stort problem, der trafikk til og fra kloakkrenseanlegget på Kvasnes også skal passere. Tidligere ordfører i Sula har uttalt at Veibustkrysset skulle utbedres før bygging av kloakkrenseanlegget, som angivelig skal starte før sommeren. Nå er det enda en lovnad som er brutt.

Hva er det som skjer? Til vår store forskrekkelse ser vi i søknaden om utslippstillatelse til Statsforvalteren at nødoverløpet fra fjellhallen skal legges rett inn i Vegsundet/Vågane, 170 meter rett ut fra anlegget og på 20 meters dyp. Her går strømmen mot Vegsundbroa, gjennom Vegsundet og ut mot Åsefjorden.

Om det blir stopp i anlegget, ved driftsstans eller planlagt vedlikehold, vil urenset kloakk gå rett i «bassenget». Ikke til å tro! Er innbyggerne og politikerne klar over dette? Hvordan kan spesielt miljøpartia gå med på dette? Vi bare spør.

Sula kommune har vedtatt ei kostnadsramme (P85) på 489,1 millioner kroner, inkludert prisregulering fram til 2024. Betyr det at anlegget totalt har kommet opp i 2.445.500.000? Hva blir prisen om fire år, i 2028? Hva om innbyggerne ikke har evne til å betale dette? Hvor skal dette ende? Prosjektet finansieres av selvkost og risikoen ligger på innbyggerne som skal betale.

Det har aldri vært oppgitt hvor store driftsutgiftene blir for kloakkrenseanlegget. Husk at kloakken skal pumpes hver dag og hver time i døgnet fra ytre til indre i Sula og Ålesund. Det bekymrer oss når vi hører at Askøy gikk bort fra fjellhall på grunn av store drifts- og investeringskostnader. De gikk for alternative anlegg og bygger nå 4 mindre anlegg. De hadde ikke samvittighet å pålegge innbyggerne slike store kostnader.

Vann- og avløpssjef i Askøy kommune, Anton Bøe, advarer sterkt mot ei løsning med fjellhall. Også Os kommune angrer på at de bygde fjellhall på grunn av dyre drifts- og investeringskostnader. Burde vi ikke lytte til fagfolka i de kommunene som har erfaring og har ordnet sin kloakk …

Politikerne i Sula og Ålesund skylder oss innbyggerne å utrede alternative løsninger for kloakkrensing. Det er vi som skal betale regningen på dette gigantanlegget som vi ennå ikke vet prisen på. Og kan dere med hånden på hjertet si at dette er miljø og bærekraft? Er det dette vi vil overgi til neste generasjon?

Vi forventer at politikerne er sitt ansvar bevisst og «strekker ut en hånd» til oss innbyggere og går for å utrede alternative løsninger 8. februar.