Planutvalget i Storkommunen Ålesund gjorde tirsdag et enstemmig vedtak om trasévalg for «Eksportveien» E136, der lederen fikk med seg resten av medlemmene til å vedta et trasévalg som han tydeligvis har liten tro på, når han uttrykker at her blir det ikke bygd vei før «jeg ligger under torva», og nevner i samme slengen at flere av medlemmene også har reist samme veien.

Nå har pådriverne for å stoppe Møreaksen også gjort et vedtak som kanskje kan stoppe utbygginga av den viktigste strekninga i fylket. Det verste er at de ser ut til å være fornøyd med og få stoppet denne utbygginga.

Med all denne «Møreaksekampen» har man klart å stanse alle mulige fremskritt i hele Møre og Romsdal.

Klart at departement og storting, og de som måtte ha noe og si i veibygging i dette landet, de sender ingen milliarder til en gjeng med kranglefanter.

Stryningene, som fikk ny vei over Strynefjellet i -72, skal tydeligvis ved hjelp av godt samarbeid, få ny vei nummer to før sunnmøringene får til noen ting.

Trist.