Formannskapet i Ålesund stemte for et forslag om at det forventes at staten innfrir løftene sine og dekker kostnadene til deling.

Hvis ikke, vil man be Stortinget om å reversere vedtaket om kommunedeling.

Det er helt på sin plass.

Senterpartiet har to medlemmer i formannskapet; varaordfører Vebjørn Krogsæter og tidligere gruppeleder Kirsti Dale. Begge disse representantene stemte mot forslaget.

Det synes jeg ikke er så bra, men jeg er egentlig ikke overrasket.

Det er også trist at de to Senterpartiet-representantene betviler tallene som er brukt i budsjettet for å dele Haram fra Ålesund. I motsetning til flere politikere som uttalte seg i formannskapet, sår faktisk de to fra Senterpartiet tvil om tallene fra administrasjonen, mens de lar statsrådene Vedum og Gjelsvik slippe unna sine lovnader.

Trygve Slagsvold Vedums helt tydelige løfte har vært at staten skal ta regningen for reverseringen av tvangssammenslåtte kommuner og storfylker, koste hva det koste vil. Nå virker det som om Vedum ser helt bort fra sine løfter.

Om regjeringen bryter løftet om å ta regningen med delingen av Ålesund og Haram, vet vi hvem dette vil gå utover – nemlig barn og unge i skolen, eldre pleietrengende og de som er sterkt avhengige av kommunale tjenester.

Ut fra vedtaket i formannskapet virker det som det ikke opprører Senterpartiet noe særlig.

Selv lurer jeg på om man kan ha tillit til politiske prosesser når Senterpartiet sitter i regjering.