Utbygging av E39 Ålesund-Molde til Vik (Tomrefjord) var til behandling i kommunestyrene i Ålesund og Vestnes i mai 2022. Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet stemte alle ja i Ålesund. Det ga knapt flertall for at utbyggingen skal komme i gang. I Vestnes var det flertall mot i samme sak.

Kartet til saken viste at fra Vik i retning Østlandet hadde betegnelsen E136 samtidig som dagens E136 ned Skorgedalen fortsatt heter E136. I media er det nevnt at SVV (Statens Veivesen) vil nedgradere farten til 60 km/t i Skorgedalen og nedgradere vedlikehold/asfaltering/snøbrøyting.

Dette vil tvinge trafikken via Vik.

For å undersøke om dette vil påvirke vareleveranser til/fra Sunnmøre og til/fra Østlandet, vil vi se på forholdene «ressurseffektivitet» og «flyteffektivitet» når vogntogene må kjøre via Vik.

Ressurseffektivitet: Tunnelen fra Ørskogfjellet til Vik er en meget stor investering på nær 2 milliarder. Prognosene for E39-trafikk på strekningen tilsier at ressurseffektiviteten blir meget lav. Investeringen kan ikke forsvares.

Ressurseffektivitet er bompengeinntekter dividert på de totale ressursene innbefattet investering i tunnel, strøm, bomstasjon, mennesker og CO2 kostnader. Utslipp av CO2 og NOx er svært store både i byggefasen og driftsfasen.

Hva gjør så SVV for å bedre ressurseffektivitet?

De planlegger at all trafikk på E136 skal passere Vik bomstasjon. Dermed vil ressurseffektiviteten øke, men øker den nok til å forsvare investeringen? Nei.

SVV må forlenge nedbetalingsperioden på bompengeinntekter fra 15 til 20 år. I tillegg må sannsynligvis takstene økes. SVV jukser med tall for å overbevise våre rikspolitikere at prosjektet er lønnsomt. Deler av sunnmørsindustrien og arbeidsplasser her blir brukt som salderingspost for å få prosjektet i havn. Dette er meget alvorlig.

Vi håper og tror at våre rikspolitikere vil gjennomskue dette.

Flyteffektivitet: Industrien er helt avhengig av å levere varer når kunden har behov. Flyteffektivitet har fokus på enheten som blir behandlet i organisasjonen. Når en kunde i Paris har behov for å få 10 tonn fersk laks til Paris onsdag kl 14.00 gjelder «just in time». Den ferske laksen skal deretter til ulike fiskebutikker for salg fra torsdag morgen. Eksportøren følger tidslinjen til pengene for de 10 tonn er kommet på konto. Verdikjeden består av en lang rekke delaktiviteter, blant annet transport. Økte kostnader fra tunnel-prosjektet til SVV vil bidra til at flyteffektiviteten vil bli dårligere.

Ved å jobbe etter ressurseffektivitet og flyteffektivitet er målet kontinuerlig forbedring. Eksempelet viser at industrien på Sunnmøre betaler ekstrakostnader for et veistykke de ikke har behov for.

I en LEAN-basert driftsstrategi innebærer det: Fokus på flyteffektivitet foran ressurseffektivitet. SVV har planer om det motsatte. Dette er alarmerende.

For 400 vogntog som må passere Vik bomstasjon hvert døgn, vil det koste den Sunnmørske industrien 47,6 millioner per år, inkludert bompenger, tidstap og ekstra 6,3 km kjøring. Sunnmørs-industrien må betale 1 milliard 2022-kroner de neste 20 år for å benytte noe de ikke har behov.

Det er motsatt av hva LEAN dreier seg om, å redusere sløsing.