For rundt ett år siden ba fylkeskommunedirektøren staten bevilge 17 milliarder for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på veiene i fylket vårt. NAF har også varslet at det er ett enormt vedlikeholdsetterslep på veiene våres. Forrige uke kom det fram at regjeringen gir 16 milliarder på tolv år til hele landet. Dette vil koste liv og arbeidsplasser.

Da Fremskrittspartiet satt i regjeringen doblet vi nesten samferdselsbudsjettet, og vedlikeholdsetterslepet på norske veier gikk ned for første gang på mange tiår. Forrige uke fikk vi se hvor mye Arbeiderpartiet vil prioritere samferdsel; vedlikeholdsetterslepet på alle fylkesveiene i Norge ligger på 165 milliarder, regjeringen bevilger 16 milliarder på 12 år, til hele landet.

Møre og Romsdal trenger viktige veiprosjekt som E136 Ålesund – Dombås og E39 Blindheim – Breivika, men regjeringen vil gi nærmest ingenting til Møre og Romsdal i NTP (Nasjonal Transportplan). Nå gir de heller ikke nok til å utbedre og rassikre de eksisterende veiene vi har. Det er vanskelig å vite om en skal le eller gråte.

Faktumet er at Møre og Romsdal er det fylket med størst verdiskapning per innbygger. Titusenvis av mennesker har veien som sin arbeidsplass og 97 prosent av vareverdien fraktes på vei. Det å prioritere vei slik Fremskrittspartiet vil handler om å trygge arbeidsplassen til de som skaper verdier i landet vårt og også alle andre bilistene på veiene.

Noe av det første regjeringen gjorde når de fikk makten var å kutte i viktige samferdselsprosjekt, noe som gjorde at næringslivet vegret seg for å etablere over hele landet. Samtidig har vi sett en enorm økning i dødsulykker på norske veier, men ingen på de 4-felts motorveiene FrP bygde i regjering.

Slutten på dagens regjeringsperiode kan ikke komme fort nok. Siden dag en har de sviktet fylket vårt og jeg tror heller ikke de ser alvoret i det, men dommen er klar. Konsekvensen av Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering har vært; flere dør på veiene, titusener lever med en utrygg arbeidsplass og verdiskaperne i landet vårt vegrer seg for å etablere.