Det ble vedtatt en ny ordning for kommuneøkonomien som la ansvaret for det meste på kommunene som skulle få økte overføringer fra staten. Det ble markedsført som styrking av lokaldemokratiet, og reformen skulle «fullfinansieres». Men «hoven som stakk fram» viste at det handlet om å kunne kutte uten å få masse protester retta mot regjering og storting. I stedet skulle lokalpolitikerne stå for kuttene og få raseriet fra befolkningen rettet mot seg lokalt.

Sjølsagt ble oppgavene som ble overført til kommunene med lovfesting av folks rett til tjenestene ikke fullfinansiert. Da bystyret i 1982 nesten vedtok (manglet to stemmer) at bystyret skulle dra med buss til regjering og storting og kreve at de finansierte tjenestene som lovet, sto vi i en nedskjæringsskvis og det var opprør i forhold til eldreomsorgen. RV viste (med rådmannens hjelp) hvor mange millioner vi hadde mistet i forhold til sjukehjem, til HVPU-reformen og omsorgen for utviklingshemmede og på andre områder.

Vi er der fortsatt – og jeg mener at det ikke er Rødt sin oppgave å være lokal bøddel i forhold til viktige og nødvendige tjenester til folk i Ålesund, enten de er lovfestet eller ikke. Rødt bør kreve at bystyret budsjetterer med det som er nødvendig – til eldreomsorgen, til skolene og spesialundervisning, til livsnødvendige tiltak til barn og unge, til forebyggende tiltak – honnørordet «tidlig innsats» må faktisk forplikte regjering og storting når de vedtar kommuneøkonomien.I stedet tvinger de kommunestyret til å bryte lovene og ramme de svakeste. I tillegg har vi vært presset inn i en kommunesammenslåingsprosess som ikke er fullfinansiert, og som har betydd dårligere tjenester og tilbud til folk og økte avgifter.

Jeg mener Rødt skal gå ut i media (ikke enkelt med smp som portvokter) og kreve at politikerne har moral til å si nei til nedskjæringene og ta vare på egen befolkning. Kommunestyret må stille kraftfulle krav til regjering og storting og ikke la seg presse av robek. Det er valg til høsten – og partiene som tråkker på egen befolkning og er lydige i forhold til alt for små økonomiske rammer, må stilles til ansvar for det.

I kommunestyret mener jeg Rødt primært skal fremme et forslag i tråd med dette og subsidiært stemme mot alle kuttene. Det er ikke vi som er uansvarlige – det er de som vil kutte i et budsjett som for lengst er kutta til beinet og som nå er i ferd med å amputere beinet!

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!