Disse to partiene sitter nå i regjering.

Omtrent det første denne regjeringen begynte med, var reversering av kommune- og fylkesreformen. Det var tydeligvis viktigere å bruke penger på denne reformen enn på velferd og en god skole, for å nevne noen områder. Arbeiderpartiet har tapt mange velgere på dette.

Det var også meningen at regjeringen skulle reversere domstolsreformen. På meg som velger virker dette rett og slett som politisk galskap. Det skulle brukes penger på å reversere noe som synes å ha fungert.

Dette ville tydeligvis Arbeiderpartiet være med på – til tross for at store deler av fagmiljøene sterkt advarte mot reversering. Det ble rapportert om større fagmiljø som er attraktive, om større fleksibilitet og effektivitet, mindre vansker når det kommer til spørsmålet om habilitet og ikke minst om bedre rettssikkerhet.

Vi kunne også merke oss hva Barneombudet sa om barns rettssikkerhet hvis domstolsreformen ble reversert. Det var et ganske kraftig signal til regjeringen.

Nå virker det som Arbeiderpartiets stortingsgruppe har hørt på innspillene og vil gå bort fra denne reverseringen. Dermed bryter Arbeiderpartiet med Senterpartiets bakstreverske politikk. Det var på tide.

Jeg håper det skjer på også andre områder. Om det får tapte velgere tilbake, er jeg mer usikker på.