På møte i fylkestinget i Møre og Romsdal 25.04.-27.04.2022 var tilskudd til innkjøp av læremiddel oppe som sak.

Vi har ved flere anledninger etterlyst økte budsjettrammer til innkjøp av læremidler i forbindelse med Fagfornyelsen.

Når dere i 2020 valgte å øke overføringen til den digitale læringsplattformen NDLA, opplevde vi at styringsrett og faglig autonomi var på kollisjonskurs.

Målet må være at elever og lærere skal ha tilgang på et større mangfold av læremidler og at lærerne fortsatt skal kunne ha mulighet til å velge de læremidlene de mener er best egnet.

Fagfornying er viktig og riktig, og tilgang på gode bøker er en forutsetning for å lykkes. Det betyr at de økonomiske rammene må være tilstrekkelige.

Derfor ønsker vi nå å rette en stor digital takk til fylkespolitikerne som lyttet til oss, og bevilget 20,6 millioner kroner til innkjøp av læremiddel.

I tillegg ble det gjort vedtak om at fylkeskommunedirektøren skal komme med ei vurdering om behovet for investering i nytt utstyr til fagopplæringa i forbindelse med Fagfornyelsen.

Takk for at dere lyttet til oss!