Jeg regner med at Sunnmørsposten har fått mange gode tilbakemeldinger på serien om konkursnettverket.

Innenfor den private næringsvirksomhet er det en del «smarte» personer som stadig forskyver grenser og arbeider i en økonomisk gråsone med gode fortjenester, men med lav moral og mangel på samfunnsansvar.

I et samfunnsrettet perspektiv er denne virksomheten nedbrytende, tillit svekkes og konstruktive uskrevne og skrevne regler brytes.

Spekulanter og økonomiske gråsoneoperatører tar ikke hensyn til andre menneskers ærlige og konstruktive arbeid. De som arbeider innenfor lover og regler, blir nærmest sett på som «ikke smarte nok». Når noen lykkes med slike strategier, vil andre følge opp deres suksess, slik Sunnmørsposten selv påpeker.

Når politiet i denne saken ikke i tilstrekkelig grad har ivaretatt sin oppgave, gis et signal om muligheter til illegitim forretningsførsel. Mennesker som setter egeninteresser først, får nye muligheter. Å se seg selv som deltakere i det gode samfunn, hvor alle bidrar, blir sekundært.

På sikt svekkes den offentlige økonomien som er grunnlaget for samfunnsnødvendig arbeid. Det er arbeid som også de økonomiske spekulanter er brukere og er avhengige av.

I etterkrigstiden ble vårt samfunn tuftet på tillit, både blant mennesker og innenfor næringsvirksomhet. Vi tar i dag disse normene som en selvfølge, og det er de. Når samfunnet over tid utvikles mot mer markedsliberalisme og doktrinen om den enkelte er sin egen lykkes smed, blir ivaretakelsen av de bærende normer og uskrevne regler svekket.

Når vi som uvitende kunder bruker spekulantenes tjenester, bidrar vi til å opprettholde deres kriminelle aktiviteter.

Når andre offentlige instanser ikke har klart å ta nødvendig tak i, følge opp og avsløre så åpenlys kriminalitet, er det beundringsverdig at en såpass liten avis som Sunnmørsposten har avsatt ressurser til et helt nødvendig samfunnsrettet tiltak når de med ansvar har sviktet.

Dere har med god begrunnelse klart å få fram lovbryterne fra deres tilbaketrukne skjul og bidratt til å få satt en stopper. Det er en stor tjeneste for de mange som driver seriøs næringsvirksomhet. Denne saken mener jeg må følges opp av Økokrim, fordi mønsteret i konkursnettverket også er å finne andre steder i landet.

Sunnmørsposten viser her hvor viktig en fri og seriøs presse er. Vi er mange som vil gi dere honnør.