Når utgangspunktet blir som galest …

En godt kjent debatteknikk, er å fremsette en påstand, for deretter å argumentere rundt den. Eidskrem, du tar feil.

Vi betaler bompenger vi som bor vest for Hellebroa. Svært mange har sine arbeidsplasser i skoler, etater, butikker og kjøpesenteret på Moa. Mange av oss er pensjonister, og liker og trenger å oppsøke arenaer der vi kan treffe andre folk, hente inntrykk og ha det trivelig. Derfor kjører vi til Moa, til Digerneset og andre steder der vi er nødt til å passere en bom.

Jeg skal ikke si hva andre betaler i løpet av en måned, men jeg har betalt makspris hver måned siden avgiften ble innført, og vil tro at svært mange andre har gjort det samme. Jeg er i den situasjon at jeg kan gå til Ålesund sentrum, men betaler for den friheten det er å ha en bil og kunne oppsøke flere arenaer enn Ålesund sentrum.