Øyene lengst nord i nye Ålesund kommune, ønsket seg til nærmeste romsdalskommune Aukra, da kommunesammenslåingsprosessen var til behandling. Bare Orta slapp unna. Felles identitet har det blitt snakket om.

Hvilken felles identitet kan det bli mellom Ona, Sandøya og Ålesund sentrum? Folket på romsdalsøyene vil aldri bli verken ålesundere eller sunnmøringer. På 1860-tallet var det misnøye på de små øyene på romsdalskysten. Tidligere Aukra kommune (Agerø) inkluderte den gang Sandøy kommune. Paul Knudsen Gaasø ledet an i det lille opprøret og krevde løsrivelse fra Aukra. Gaasø dro sommeren 1866 til Sverige og kong Karl VI, hvor han ble tatt godt imot. Kongen sendte med han hjem et selvstyrebrev med kongelig underskrift, og 1. januar 1867 ble Sandøy en egen kommune.

Etter at nye Ålesund oppstod i 2020, var misnøyen størst i Haram kommune. Men nye Ålesund ville ikke slippe Haram fri, så Kongen i statsråd kunne ikke ta avgjørelsen. Det måtte til en egen stortingsproposisjon for at Haram kan gjenoppstå som kommune i 2024.

Det vil da bli et «hav» og flere timers reise mellom øyene og resten av kommunen. Det er enda en grunn for at Ålesund kommunestyre den 1. desember kunne vært like raus som svenskekongen for 155 år siden, og latt Ona og Sandøy få gå over til Aukra.

Siste ord er ikke sagt, og selv om fornuften ser ut til å ha trange kår i nye Ålesund kommune, så er det sentralmaktene som bestemmer. Øyfolket er vel kjent med at «Det er håp i et hengende snøre» La Ona/Husøy, Sandøy og Gåsøya få komme tilbake til sine historiske røtter etter 155 år.