For to år siden trengte Helse Midt-Norge RHF og Helse Møre og Romsdal hjelp. Køene innen psykiatrisk helsevern vokste dem over hodet. Derfor bad de private aktører om bistand.

I vårt fylke var det Medi 3 og Unicare Coperio som fikk oppdraget og kom storsamfunnet til unnsetning. Siden 2021 har de til sammen behandlet rundt 1200 pasienter årlig.

Nå er sjokkbeskjeden kommet: Helse Møre og Romsdal vil avslutte disse avtalene. I stedet skal de bygge opp tilsvarende tilbud i egen regi. Men allerede når beslutningen offentliggjøres, innrømmer Helse Møre og Romsdal at dette vil gi lengre ventelister og flere brudd på ventelistegarantien.

Det er vanskelig å tolke dette som annet enn at ideologiske kjepphester blant helseforetakenes egne ansatte settes foran hensynet til pasientene som helseforetakene faktisk eksisterer for å hjelpe.

Helse Møre og Romsdal erkjenner at ventelistene vil bli lengre når avtalene avsluttes 30. juni. Til NRK Møre og Romsdal sier klinikksjef for psykisk helse og rus ved Ålesund sjukehus, Ståle Hoff, at ventetiden trolig vil gå opp i en periode som følge av beslutningen.

I forrige uke varslet helseforetaket i tillegg at ventelistene den kommende tiden vil øke ytterligere på grunn av utfordringene innføringen av ny helseplattform vil medføre.

Hele premisset for Helse Møre og Romsdals beslutning er tuftet på overbevisningen om at de skal klare å rekruttere 25 kvalifiserte fagpersoner. Men hvor skal disse komme fra, i en situasjon der både psykologer, psykiatere og annet spesialpersonell er mangelvare?

Hva skjer hvis ikke helseforetaket finner disse folkene? Da blir det ingenting av det varslede og utvidede offentlige tilbudet. Dermed blir det heller ikke noe velfungerende alternativ for de 1200 pasientene Medi 3 og Coperio har behandlet årlig.

Hvis dette hadde vært en ønsket og uttalt politikk fra helseforetakenes eier, den norske staten, kunne det som nå skjer vært lettere å forstå. Men senest i sin sykehustale tidligere i januar sa Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol at mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer skal få et bedre behandlingstilbud. De skal ha tilgjengelig hjelp av høy kvalitet, og ventetidene skal være kortere enn for somatisk behandling.

Det er dessverre ikke samsvar mellom ord og handling fra helseforetakene. Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal er på vei til å rive ned velfungerende tilbud som møysommelig er bygget opp. De vil erstatte det med noe de selv innrømmer ikke er sikkert de lykkes med, og som uansett vil gi lengre ventelister og flere garantibrudd.

Slikt er det simpelthen ikke mening i. Selv ikke i «verdens rikeste land» har vi råd til at helsebyråkrater får spille politisk hasard og ideologisk bingo. Særlig ikke når noen av samfunnets mest sårbare og utsatte pasientgrupper ligger i potten.

Heldigvis har også ledere av våre helsetjenester vokst opp med Fjellvettreglene som en del av barnelærdommen: Vend i tide, det er ingen skam å snu! Legg bort prestisjen og forleng samarbeidet med de dyktige private samarbeidspartnerne.