Høyres Helge Orten og Sandra Bruflot skriver i Sunnmørsposten at det er vanskelig å forstå hvorfor Helse-Midt avslutter avtalene med de private psykologtjenestene. Det er et fornuftig spørsmål å stille, men det er egentlig ikke så vanskelig å forstå.

De private tilbudene skal fases ut fordi pengene som ble bevilget til dem var pandemimidler som nå er brukt opp. Vi er nå tilbake til slik det var før pandemien. Prisen private tilbud koster trekkes fra de offentlige tilbudene.

Altså, skal man fortsette med de private tilbudene, må man kutte i Klinikk for psykisk helse og rus i Helse Møre og Romsdal, en allerede underfinansiert del av helsevesenet. Det er ikke til det beste for de pasientene som får sin behandling der.

Problemet startet lenge før pandemien. Antall henvisninger til psykisk helsevern økte og samtidig skulle kostnadene ned. Vi ansatte i den offentlige delen av psykisk helsevern varslet gjentatte ganger om at vi trengte flere behandler om vi skulle gi god nok behandling. Så kom pandemien og henvisningstallet økte ytterligere.

Det offentlige psykiske helsevern har i mange år vært en god arbeidsplass for psykologer og andre faggrupper innen psykisk helsevern. Særlig ved poliklinikkene har det vært gode solide fagmiljøer som har kunnet tilby hjelp til mange pasienter.

Når henvisningene økte førte dette over tid til en slitasje og flere sluttet oftere enn før. Da ble det private markedet mer fristende der de tilbudte høyere lønn og andre arbeidsbetingelser.

Orten og Bruflot viser til at man har hatt store bemanningsutfordringer i psykisk helsevern. Selv om det stemmer at man i de siste årene har slitt med å beholde fagfolk, er dette et problem som i stor grad er laget nettopp av at sektoren har vært underbemannet. Da må en del av løsningen være nok folk på jobb og gode arbeidsbetingelser – også i det offentlige.

Vi sa den gang at det var behov for flere faste stillinger i psykisk helsevern. Det ville vært en varig løsning. Det ville gjort at Helse Møre og Romsdal kunne tilby arbeidsbetingelser til psykologer og andre fagfolk i psykisk helsevern som gjorde at de ønsket å bli. Fordi de fikk være en del av et solid fagmiljø og gi behandling av kvalitet. Det ville redusert ventetidene.

Løsningen ble en engangssum og den ble brukt på å opprette private tilbud. Det hjalp litt, men det var en kortvarig løsning.

Jeg setter pris på at Høyre engasjerer seg i tilbudet innen psykisk helse. Men vi trenger å finne løsninger som øker tilgangen til hjelp i sum og som gir grunnlag for god rekruttering. Hvordan mener Høyres Helge Orten og Sandra Bruflot at dette skal løses? Skal det være slik som før – at kostnadene for de private tilbudene trekkes fra de offentlige?

Jeg ønsker også at private aktører skal ha mulighet til å bidra. Det kan bidra til en god variasjon i behandlingstilbudet, faglig variasjon og et bredere arbeidsmarked. Men ikke dersom det betyr at de offentlige tilbudene må kuttes og kollapser. Private tjenester må være i tillegg til en sterk offentlig helsetjeneste som sikrer likeverdig hjelp til alle som trenger det.