Nå bor vi i en kommune der ordfører og hans parti fremmer forslag om at Ålesund kommune ikke skal ta imot en eneste flyktning i 2024, selv om vi er bedt om å ta imot 400, og mest fra Ukraina. Er det sånn vi ønsker å fremstå, når verden ser ut som den gjør?

Ukraina bombes av Russland. Gaza bombes av Israel, og hele verden er urolig. Da synes Frp i Ålesund det er på sin plass å sette ned foten for nestekjærlighet. Dette får resten av Europa og Norge ordne opp i. Vi har mer enn nok andre omkamper å stå i, som gateterminal og Kongshaugstranda kloakkrenseanlegg. Nå må vi fokusere på de viktige tingene!

Alvorlig talt, jeg skjemmes over at ordføreren min kan synke så lavt. Men vi ante vel at dette ville komme, sånn som de ordla seg i valgkampen. Jeg håper virkelig ikke at dette menneskesynet er det som har flertall i vår kommune. SV ønsker at vi skal ta vår del av kaka, og bosette alle de 400 som vi ble spurt om å ta. Verden trenger at alle bidrar nå.

Det er ikke økonomi som i utgangspunktet er utfordringen med dette for Ålesund kommune, men det øker presset på primærhelsetjenester og andre tjenester rundt flyktningene. I tillegg er det utfordrende å finne boliger.

På vegne av hele verden må Ålesund også ta sin del av disse utfordringene. Men det er nok ideologi som veier tyngst for å fremme et forslag om null flyktninger, når også ordføreren stemmer for det.

Bare omkampen om gateterminalen koster mye penger. Det å avbryte inngåtte kontrakter, omregulere nytt område, endre allerede lagte planer for eksisterende bussterminal med mer. I tillegg foreslår Frp å bruke masse penger på å utgreie Kongshaugstranda på nytt.

Alle disse omkamp-pengene kan vi bruke til å være solidariske mot et verdenssamfunn i krise. Dette handler om folkeskikk.