I 2021 fikk alle norske kommuner midler til å gjøre dette fra regjeringen via Utdanningsdirektoratet, og det kom også midler til dette gjennom psykiatrimidler for barn og unge. Dette førte til et bredt spekter av fulltegnede tilbud stort sett over hele landet av høy kvalitet til mange barn. Det rare er at regjeringen mer enn halverte dette i 2022, og det samme i 2023. Jeg tror det er like stort behov for dette etter pandemien, som under pandemien, om ikke enda større på grunn av barn og unge som har psykiske og sosiale utfordringer.

SV vil jobbe for at dette blir gjeninnført på 2021-nivå, og at det blir midler som kommunene vet kommer, noe som gjør at de kan planlegge aktiviteter av høy kvalitet, og få ut informasjon om i god tid. Nå får kommunene vite om de får midler eller ikke seint i april, og da er tid til planlegging og informasjon knapp, noe som fører til at færre barn deltar.

Tenk å få lov til å delta på gratis aktivitet, som du selv har meldt deg på etter egen interesse første uka i sommerferien når foresatte er på jobb likevel! Det er win-win for barn, foresatte og samfunn!

Ålesund SV vil løfte utenforskap og familiefattigdom i neste periode, og vil bruke deltagelse i fritidsaktiviteter som et viktig virkemiddel for å oppnå det.

Stem på oss til høsten.