Storøy synes å tro at om man stirrer på kartet, så vil klarsynet etter hvert åpenbare seg. Det gjør det ikke. I tillegg til geografi må en også vite hvor folket bor, og da trenger man demografiske kart. Det vil avsløre at folket bor på øyene, langs kysten og fjordene – ikke inne i landet. En indre trasé som Romsdalsaksen bommer på det meste.

I tillegg til å vite hvor folk bor, må man også vite hvor folket reiser. Storøy trenger derfor kunnskap om trafikktellinger, som han heller ikke finner i kartet sitt. Trafikktellingene viser at bare om lag 25 % av de som krysser Romsdalsfjorden også krysser Gjemenssundbrua. Storøy tar altså kraftig feil også i sin påstand om hvor folk flest skal.

Egosentriske argumenter som ignorerer fakta vil ikke overbevise verken departement eller politikere. Det hjelper heller ikke at Storøy helt på egen hånd erklærer seg som representant for flertallet på Sunnmøre og Nordmøre. Storøy etterlyser hvilke partier som støtter Møreaksen. Han har tydeligvis glemt valgkampen før forrige stortingsvalg. Den gang fikk partiene som ga valgkampløfter om å kjempe for Møreaksen over 62 % av stemmene i fylket vårt.

Magnar Storøy støtter at Midsund får fastlandsforbindelse. Møreaksen gir i tillegg til Otrøya også fastlandsforbindelse til Gossen. Om kostnadene til disse fastlandsforbindelsene inkluderes i kostnadene til Romsdalsaksen, vil Storøy oppdage at Møreaksen gir mye mer veg for pengene enn Romsdalsaksen. Dette har fylkespolitikerne for lengst forstått.

Det er skremmende at motstanden mot Møreaksen er så kunnskapsløs. Minst like urovekkende er det at Sunnmørsposten ikke forsøker å korrigere.