Nå vil vi ha åpenhet. Vi vil se ordren som kom fra FHI, det er visst et «råd». Det rådet må være forståelig begrunnet, og det må være relevant til vårt område, om det skal følges.

Det må dokumenteres at effekten av en slik nedstenging er mindre skadelig på folkehelsen, enn om samfunnet er åpent. Vi vil se konsekvensanalysen. Den som da eventuelt konkluderer med at en nedstigning er til det beste for folket.

Så vil vi vite om test kapasiteten har økt, siden det er funnet flere som har testet ‘positivt’. Influensa-året 2017 var krevende, da lå det over 6000 på sykehus i Norge. Norge klarte å håndtere det, landet stengte ikke ned. I løpet av 2020 lå det 2.700 Corona relaterte pasienter på norske sykehus. Iht. offisielle tall har vi aldri vært i nærheten av overfylte sykehus siste året.

Når vi vet at 99,2 % av dem som tester positive er friske, så er det meningsløst å stenge ned et samfunn fordi at noen kan komme til å bi syke. Underdødeligheten i 2020 var på ca. 500.

Vi har nå lært hva disse nedstengingene gjør med folks helse, gjennom lesning, debatter, og personlige erfaringer. Leger, psykiatere, nevrologer, forskere, lærere, trenere, og politi går ut med varsler om svært skadelig effekt på folkehelsen av disse inngripende tiltakene.

Vi kan ikke fortrenge sannheten lenger. Overlege Næss på Haukeland sykehus, sammen med UI Tromsø og i Trondheim har bekreftet at mutasjoner av virus spres raskt, men er mindre farlig.

Vi ofrer hele samfunnet for å beskytte noen som kanskje kan bli syke. Selvsagt blir folk syke, slik har det alltid vært. Vi klarer aldri å forhindre det. Men vi forventer at alle de som blir syke av disse inngripende tiltakene, blir vektet opp mot antallet som blir syke uten tiltak.

Om vi letter blikket og ser oss rundt, så ser vi engstelige, innesluttede, motløse, fortvilte mennesker i alle aldre. Vi har blitt hundset med i over ett år. Vi har ikke råd til å eksperimentere lenger, og ingenting tyder på at det er nødvendig. Myndighetene, i dette tilfellet ordførerne i Ålesund, Giske og Sula, må stå til ansvar for det de påfører folket i sine kommuner.

Om vi fortsatt skal ha tillit til politikerne våre, må slike tiltak være svært godt, og forståelig, begrunnet. Vi ser frem til dokumentasjonen.

I en tidligere versjon var dette åpne brevet stilet til avdøde Bjarne Bjørkavåg som var den første ordføreren i Sula i 1977. Sunnmørsposten beklager feilen.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!