Prisanslagene for selve fjordkryssingen for Romsdalsaksen (RA) og Møreaksen (MA) er på samme nivå. MA oppgir 14,4 milliard med Statens vegvesen (SVV) som referanse. RA oppgir 10,5 milliard for fjordkryssingen + 4,5 milliard for strekningen Sølsnes–Lønset, inklusiv bru for kryssing av Fannefjorden. SVV bommet grovt på anslagene for Nordøyvegen med omkring 40 % RA sine tall er verifisert av 3. part konsulenter innen vegbygging.

Med RAs løsning vil E136 («Eksportvegen») og E39 være felles veg fra Digernes til Hjelvika. E136 skal forbedres, men regningen skal ikke betales to ganger. Tiltakene gjelder forhold som krabbefelt på begge sider av fjellet, ny veg forbi Sjøholt og trolig en kort tunnel for å redusere litt høyde på toppen.

MA hevder at de kun står for selve fjordkryssingen, og at løsningen derved har samme prisnivå som RA. Enklest er det å se for seg ei svær lommebok, AS Norge, som skal betale hele gildet – dvs. en av de to løsningene. I så fall måtte jo alle komponenter mellom Digernes og Hjelset tas med i regnestykket både for bygningskostnader og senere drift og vedlikehold. Det er her MA sliter når konkurrenten driver med gjenbruk.

Det er mange årsaker til at Romsdalsaksen må utredes. Tilhengere og skeptikere til RA vil få svar på hovedspørsmålet om kostnader for bygging, drift og vedlikehold. Kan milliardbeløp spares i bygningskostnader, og er det riktig, som det hevdes på RA sin hjemmeside, at drifts- og vedlikeholdskostnader er ca. en halv million kroner lavere ved RA sin løsning? Slike spørsmål må avklares sammen med de mange andre spørsmålene, som miljø sikkerhet, nytte for samfunnet osv.

Mange er også opptatt av nivået på bompenger for de to alternativene, og undres over politikere som ikke vil vite – som ikke vil utrede. Fylkesutvalgets flertall stengte for at spørsmålet om utredning ble behandlet i fylkestinget, vel vitende om at dersom saka hadde blitt behandlet i der, så ville utfallet trolig blitt motsatt. Fylkesutvalget har derved sørget for at kryssingen av Romsdalsfjorden blir valgkampsak nr. 1 i 2019, på ikke spesielt demokratisk måte.

På romsdalsaksen.no har mer enn 6000 personer signert krav om utredning. Om et år er det enda flere, og ingen har forklart på skikkelig vis hvorfor det ikke skal utredes. Ingen. Blir treneringen av utredning ryddet unna av valgkampen og stadig nye venner?

Paul Andreas Hofseth Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.