Mange leserinnlegg i sommer pekte på både fordeler og ulemper med cruise. Men til dags dato er det ingen plan for hvordan mobiliteten knyttet til turiststrømmen i nevnte område skal løses. Staten har i praksis stengt Geirangerfjorden og Sunnylvsfjorden. Men om like mange ønsker seg til indre deler av Storfjorden etter 2026, må de hovedsakelig komme seg dit via vei.

Hvem skal så ta regningen for denne manglende planen, fylket eller lokalbefolkningen? Mens det spørsmålet henger og staten toer sine hender, venter ikke cruisenæringen på hva som kommer. I motsetning til staten har ikke cruisenæringen evighetsperspektiv, men regninger og låneforfall hver måned.

Tiden for en plan på hvordan mobiliteten skal løses i det nevnte området er derfor overmoden. Sammen med resten av fylket vil vi også i fremtiden være en attraktiv destinasjon for turister. Samarbeid på tvers av kommuner, fylkeskommune og stat må derfor komme på plass snarest. Stranda har pekt på Hellesylt tidligere, men dette har blitt avvist. Løsninger med biodrivstoff er en kamp med uvisst utfall.

Fjord Høgre har i sitt program pekt på to aktuelle steder som kan være en del av løsningen etter 2026. Stordal har et opparbeidet havneområde, og med noe vedlikehold kan der tas imot skip. Stordal ligger sentralt for videre tur mot Tafjord og Trollstigen. Eidsdal har betydelig mindre areal, men ligger midt mellom Herdalssetra og Geiranger. For begge steder vil anløp også kunne være utgangspunkt for videre turer med mindre båter til både Tafjord og Geiranger. Utvikling av disse havnene må selvsagt skje i samråd med lokalbefolkningen, og sikre lokale næringsinteresser slik at verdiskapningen blir lokal, og ikke bare regional.

En samlet strategi for mobiliteten i Storfjorden må også inkludere andre grupper turister enn cruise. Veinettet har betydelige utfordringer i området, og tiltak mangler penger til både planlegging og gjennomføring. Slik kan det ikke være i det området som er landets største eksportvare innen turisme.

Nasjonal turistveg fra Åndalsnes til Stryn med aktuelle sideveier som Norddalsstranda og Tafjord må derfor opprettes som egen post i statsbudsjettet. I denne sammenhengen må det også inkluderes en bru over Norddalsfjorden, slik at ferjesambandet med flest gjenstående biler i vårt fylke blir borte. En bru vil gi mobiliteten i Storfjorden en flyt i trafikken som ikke er der i dag.

Vårt distrikt byr på fantastisk natur, og har et fortsatt stort potensial for turisme. Da må løsninger som bidrar til at dette være målet, og samarbeid på tvers av grenser og etater være løsningen.