Han virker heller å ikke ta på alvor signalene fra uavhengige granskinger fra blant annet Helsetilsynet, som gir rimelig klare og tydelige signaler om at innføring av Helseplattformen i Møre og Romsdal bør utsettes.

Faglig forsvarlighet er med andre ord ikke det viktigste for øverste direktør i Helse Midt-Norge. Vi stiller oss undrende til hvorfor han ønsker å tvangsinnføre Helseplattformen? Er det ønskelig at økonomiske intensiver trumfer pasientsikkerhet? Ansatte som står i omstilling, implantering og drift undrer seg om Slørdahl sitt team setter prosjektprestisje foran befolkningens sikkerhet og ansattes faglighet.

Må innbyggerne i Midt-Norge betale regningen for feilvare? Normal praksis i norsk forbrukerlov er at varen kan returneres for leverandørs regning dersom varen ikke tilfredsstiller forventningene forbrukeren har!

Når Helsetilsyn og eksterne komiteer har gransket de faglige og praktiske momentene i Helseplattformens løsning, er det fristende å be Økokrim og Konkurransetilsynet om uavhengige granskinger av anbuds- og anskaffelsesprosessen rundt Helseplattformen.